သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Business Development Manager Company - SKYBIT – Posted by SKYBIT
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  15 Nov 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Marketing Manager Company - SKYBIT – Posted by SKYBIT
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  15 Nov 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Technical Developer Company - SKYBIT – Posted by SKYBIT
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Nov 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  National Sales Manager – For Fashion Co.,Ltd / 5 Working Day! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  15 Nov 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Brand Manager- For Cosmetics Company / 5 Working Day ! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  15 Nov 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Front Office Manager – For Chaung Thar Beach Resort & Spa Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  PatheinAyeyarwady, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  15 Nov 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  URGENT & DIRECT HIRING!!! IN USA/JOB OFFER Mr Kenneth white Ltd – Posted by kennethwhite
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Nov 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  URGENT & DIRECT HIRING!!! IN USA/JOB OFFER Mr Kenneth white Ltd – Posted by kennethwhite
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Nov 2018
 9. Type
  Contract
  Job
  Looking for Electrical Engineer HR UFP ENGINEERING – Posted by [email protected]
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Nov 2018
 10. Type
  Contract
  Job
  Looking for Electrical Engineer [email protected]
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Nov 2018
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Software Tester Company - ACE Data Systems Ltd. – Posted by Soe Hnin
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  15 Nov 2018
 12. Type
  Full-Time
  Job
  C&S Site Engineer Company - Meinhardt Myanmar Co., Ltd – Posted by Aung Zar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Nov 2018
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Mechanical Engineer – Building Design Company - Meinhardt Myanmar Co., Ltd – Posted by Aung Zar
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  15 Nov 2018
 14. Type
  Contract
  Job
  URGENT JOB VACANCY AVAILABLE Robin Lynn – Posted by robin11
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Nov 2018
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Site Storekeeper Company - Nylect Technology Myanmar Ltd – Posted by Nylect Technology Myanmar Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Nov 2018
 16. Type
  Full-Time
  Job
  ACMV Engineer Company - Nylect Technology Myanmar Ltd – Posted by Nylect Technology Myanmar Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Nov 2018
 17. Type
  Internship
  Job
  Driver Driver – Posted by [email protected]
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  14 Nov 2018
 18. Type
  Full-Time
  Job
  URGENT JOB VACANCY AVAILABLE Robin Lynn – Posted by robin11
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Nov 2018
 19. Type
  Contract
  Job
  URGENT JOB VACANCY AVAILABLE Robin Lynn – Posted by robin11
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Nov 2018
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Financial Officer – Based in Yangon Company - Alphasearch – Posted by Wai Yin Yeo
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Nov 2018