သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! kevin22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! kevin22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 3. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! kevin22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! kevin22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Officer or Marketing Executive Capital Development Limited – Posted by johnwich
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Supervisor- Male (2) Post Capital Development Limited – Posted by johnwich
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Project Assistant (Nutrition- IYCF) Company - Save the Children International – Posted by Save the Children
  Location
  RakhineMyanmar (Burma)
  Date Posted
  18 Jul 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service ( Social Media ) Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Account Executive ( Social Media ) Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Content Writer Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 12. Type
  Full-Time
  Job
  IT Supervisor – Male , With Attractive Salary Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  18 Jul 2018
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Marketing Specialist – Male /Female Company - Achieve Career Co.,Ltd – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Python Developer Company - DioworksGroup – Posted by DioworksGroup
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  18 Jul 2018
 15. Type
  Full-Time
  Job
  BRAND MANAGER SOLUTION CAREER CONSULTANCY – Posted by ma min min
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  18 Jul 2018
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Sales & Marketing Manager (Myawaddy) Company - KM Terminal and Logistics Limited (KMTL) – Posted by Kerry
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 17. Type
  Full-Time
  Job
  SALES ADMIN SOLUTION CAREER CONSULTANCY – Posted by ma min min
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  18 Jul 2018
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Administrator Company - Big Impact Media is a local IT based media and ad-tech company established in 2015. The company currently operates largest ad network in Myanmar, MyOpenAds and several popular media websites including digitaltimes.com.mm, buzzy.com.mm, pyawsayar.net and a few others. The company is the only ad-tech in Myanmar possessing RTB advertising platform. Digital Minds Marketing Agency are part of Big Impact Media which is the only one certified Google Partner in Myanmar by Google. The Agency provide end to end digital marketing solutions from consulting and strategy solution to managing entire digital brand presences. The company is growing from rapidly year on year. The company is now strengthening the core development team for its ad-tech, media business and is now hiring. – Posted by myopenads
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2018
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Domestic Helpers / Personal Care Mr Walter Davis – Posted by walterdavis664
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jul 2018