• မိမိတုိ႕ စီးပြားေရးအတြက္ ဝန္ထမ္း ရွာေနတာလား

  မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတင္လုိက္ရုံနဲ႕
  တစ္ႏုိင္ငံလံုးသာမက တစ္ကမာၻလံုးကို ေၾကာ္ျငာႏုိင္မယ္။

  MyanmarJobsDB မွာ ရွိၿပီးသား Resume ေတြမွာလည္း ရွာေဖြႏိုင္မယ္။

  Post a Job Learn More...
 • အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနတာလား

  MyanmarJobsDB မွာ ကိုယ္လုိရာ
  အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံုကိုရွာေဖြကာ
  အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ္။

  Find a Job Learn More...
 • အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီလား

  MyanmarJobsDB ကို သံုးကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
  ေၾကာ္ျငာျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႕ Client ကုမၺဏီမ်ားကို
  ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မယ္။

  Post a Job Learn More...
Help us serve you better.
သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Manager G.A Consultants Myanmar Co.,Ltd – Posted by Kohei Saito
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Business Assistant M/F ( 3 ) Post Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  HR System Specialist (IT) Company - Ammon Consulting Myanmar – Posted by ammon_consulting
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Manager – 1 post (M/F) Company - Ammon Consulting Myanmar – Posted by ammon_consulting
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Office Admin Company - Revo Tech – Posted by impaaq
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Sr Business Assistant M/F ( 1 ) Post Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  30 Jul 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  HR Services Executive Company - Ammon Consulting Myanmar – Posted by ammon_consulting
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Accounting Manager Company - HrXpand Services – Posted by HrXpand Services
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Accountant Company - HrXpand Services – Posted by HrXpand Services
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Manager (HR & Admin) M/F ( 2 ) Posts Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  30 Jul 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Accountant Company - HrXpand Services – Posted by HrXpand Services
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Manager/ Dy Manager (Supply Chain) F ( 1 ) Post Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Personal Assistant 1 Post (F) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Receptionist 1 Post (Female) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  30 Jul 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Data Entry Operator Company - ISON BPO Myanmar Ltd. – Posted by isonbpomyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Manager 2 Posts Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  30 Jul 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Manager 2 Posts Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  30 Jul 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Project Engineer (Civil) 5 Posts A Construction and Trading Company – Posted by PROFESSIONAL Career Search
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  30 Jul 2014
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Office Assistant Company - GMAC – Posted by GMIA
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Administrative Assistant Company - Administrative Assistant – Posted by GMIA
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jul 2014