သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Supervisor Okapi Trading – Posted by Okapi Trading
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Web Designer Company - Myanmar High Society Co., Ltd – Posted by Myanmar High Society Co., Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Aug 2015
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Engineer/ Head of Sub-Office Company - KnK Japan – Posted by Stary
  Location
  Kayin StateMyanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Regional Manager with Attractive Salary Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Tools & Equipment Manager ( USD 300 -500 ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Quality Survey Engineer ( USD 250 -300 ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Officer Engineering Group Of Companies – Posted by engineering group compnies
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Aug 2015
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Supervisor ( USD 400 – 600 ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Project Coordinator ( USD 300- 500 ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Site Engineer ( USD 300- 500) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Engineering Supervisor ( USD 300 -500 ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Site Engineer Embassy of Switzerland – Posted by Chit Su Phyo
  Location
  MawlamyineMon State, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Office Manager ( Female / Nay Pyi Taw ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Site Engineer Embassy of Switzerland – Posted by Chit Su Phyo
  Location
  MawlamyineMon State, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Manufacturing & Distribution Supervisor, HR, Engineer, Admin, & Security Company - Wynn Ward Howell Executive Search – Posted by Wynn Ward Howell
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Aug 2015
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Executive Officer Company - ABC Sabay Digital Corporation – Posted by Sabay HR
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Office Staff (Japanese) J & K Company Limited
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Aug 2015
 18. Type
  Full-Time
  Job
  National Sales Manager(Male) (MMK 500,000) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Representative (Male) (MMK 150,000+++) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Electrical Technican (Male) (BE. EP/EC/MP/MC) (MMK 300,000) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  27 Aug 2015