သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! APPLY NOW !!!! kjdkjew
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 2. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! APPLY NOW !!!! kjdkjew
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 3. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! APPLY NOW !!!! kjdkjew
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 4. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! APPLY NOW !!!! kjdkjew
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Chinese Translator (Female) – 5 Posts (For Jewellery Co.,Ltd) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Executive (Male/Female) – 1 Post Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Accountant (Female) – 1 Post( For Jewellery Co.,Ltd) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Auditor – Female 2 Posts (For Jewellery Co.,Ltd) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Head of Admin/Admin Manager SOLUTION CAREER CONSULTANCY – Posted by ma min min
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  19 Sep 2018
 10. Type
  Full-Time
  Job
  SUPPLY CHAIN MANAGER SOLUTION CAREER CONSULTANCY – Posted by ma min min
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  19 Sep 2018
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Market Research Analyst / Senior Market Research Analyst Company - Grant Sherman Appraisal Asia Limited – Posted by Grant Sherman
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 12. Type
  Full-Time
  Job
  (Sales&Marketing) Centre Assistant Manager Company - Gakken ACE Education Co., Ltd. – Posted by GAE
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 13. Type
  Full-Time
  Job
  (Sales&Marketing) Centre Manager Company - Gakken ACE Education Co., Ltd. – Posted by GAE
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Market Research Analyst / Senior Market Research Analyst Company - Grant Sherman Appraisal Asia Limited – Posted by Grant Sherman
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Market Research Analyst / Senior Market Research Analyst Company - Grant Sherman Apprasial Asia Limited – Posted by Grant Sherman
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Market Research Analyst / Senior Market Research Analyst Company - Grant Sherman Appraisal Asia Limited – Posted by Grant Sherman
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2018
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Product Manager (Telecom VAS) Company - Red Grapes Company Limited – Posted by [email protected]
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  18 Sep 2018
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Regional Sale-Coordinator Company - Thai Polyester CO., LTD – Posted by [email protected]
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Sep 2018
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Regional Sale-Coordinator Company - Thai Polyester CO., LTD – Posted by [email protected]
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Sep 2018
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Regional Sale-Coordinator Company - Thai Polyester CO., LTD – Posted by [email protected]
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Sep 2018