• မိမိတုိ႕ စီးပြားေရးအတြက္ ဝန္ထမ္း ရွာေနတာလား

  မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတင္လုိက္ရုံနဲ႕
  တစ္ႏုိင္ငံလံုးသာမက တစ္ကမာၻလံုးကို ေၾကာ္ျငာႏုိင္မယ္။

  MyanmarJobsDB မွာ ရွိၿပီးသား Resume ေတြမွာလည္း ရွာေဖြႏိုင္မယ္။

  Post a Job Learn More...
 • အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနတာလား

  MyanmarJobsDB မွာ ကိုယ္လုိရာ
  အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံုကိုရွာေဖြကာ
  အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ္။

  Find a Job Learn More...
 • အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီလား

  MyanmarJobsDB ကို သံုးကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
  ေၾကာ္ျငာျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႕ Client ကုမၺဏီမ်ားကို
  ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မယ္။

  Post a Job Learn More...
Help us serve you better.
သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Manager Decora Design Company Limited, Myanmar – Posted by Decora Design
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  23 Jul 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sales & Marketing Executives * 4 post Decora Design Company Limited, Myanmar – Posted by Decora Design
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  23 Jul 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Interior Designer Decora Design Company Limited, Myanmar – Posted by Decora Design
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  23 Jul 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Personal Assistant KLSquared – Posted by KLSquared
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jul 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  General Manager Company - MyanmaDeals – Posted by KLSquared
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jul 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Assistant 1 Post (F) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Human Resource Supervisor 1 Post Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Assistant Myanmar Parkson Co., Ltd – Posted by Myanmar Parkson
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Cashier Cashier – Posted by Myanmar Parkson
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Human Resource Manager 1 Post Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Civil Engineer 10 Posts (Male) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Company - Hrxpand Services – Posted by HrXpand Services
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Manager 1 Post Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Business Lawyer – 1 Post Company - Dagon Glory Co., Ltd. – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Network Engineer & System Engineer Company - Hrxpand Services – Posted by HrXpand Services
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Front-end Web Developer Company - NetScriper co., Ltd – Posted by TT
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Web / Graphic Designer Company - NetScriper Co., Ltd – Posted by TT
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  22 Jul 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Sales Engineer High Aims Asia – Posted by highaimsasia
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2014
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Coordinator High Aims Asia – Posted by highaimsasia
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2014