သင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို အမိႈက္ေတာင္းထဲ ေရာက္ေစမည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္

Posted by | January 31, 2014 | Articles, Career Development, Job Search

သင္သည္ အလုပ္တစ္ခု ေလွ်ာက္ရန္ အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အလုပ္ခန္႕အပ္မည့္ မန္ေနဂ်ာသည္ သင္၏ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ကို တစ္ခ်က္သာ ၾကည့္ၿပီး အမိႈက္ေတာင္းထဲ ထည့္လိုက္ပါက သင့္အေၾကာင္းကို သူ ဘယ္ေတာ့မွ သိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ယေန႕ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ လုပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္ ေခတ္ေရာက္ ေနေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ေကာင္းတစ္ခုဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ အလုပ္ရွာေဖြႏိုင္မႈရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

Resume crumpled

သတ္ပံုမွားျခင္းႏွင့္ သဒၵါအမွား မ်ားသည္ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ကို အမိႈက္ေတာင္းထဲ ေရာက္ေစႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႕ ႐ိုးရွင္းေသာ အမွားမ်ားသည္ အလုပ္သမား ရွာေဖြသူမ်ားအား စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ အျဖစ္ဆံုးအရာမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ ရွာေဖြသူမ်ား အေနျဖင့္ မသိရွိသည့္ အျခား အမွားအယြင္းမ်ား ရွိေနပါေသးသလား။ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္မ်ားအား တစ္ခ်က္ၾကည့္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း လံုးေထြးကာ အမႈိက္ေတာင္းထဲ ပစ္ေစေလာက္သည့္ အမွားမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ၊ ၄င္းတို႔၏ အေျဖအခ်ဳိ႕မွာ သင့္အား အံ့ၾသသြားပါေစလိမ့္မည္။

၁။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အား ဖြဲ႕စည္းထားမႈ ဆိုးဝါးလြန္းျခင္း

အသြင္အျပင္သည္ အေရးပါ ပါသည္။ ညီညာေျဖာင့္တန္းမႈမရွိေသာ Indentations မ်ားႏွင့္ Space ႏွစ္ခါ ခ်ျခင္း စသည္တို႕ ပါဝင္ေနသည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္သည္ အမိႈက္ေတာင္းထဲ ပစ္ခ်ခ်င္စရာေကာင္းေနသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Abby Kohut က ေျပာၾကားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ Indents မ်ားအတြက္ Tab သုံးျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ Document တြင္ Search function သံုး၍ Space ႏွစ္ခါ ထပ္ေနျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

အလြန္အမင္း အဆန္းထြင္လြန္းျခင္း မရွိေစရန္ကိုလည္း သတိျပဳရပါမည္။ “ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏိုင္တဲ့ Font ေတြနဲ႕ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ေတြကို လက္ခံရရွိလာရင္ သေဘာမက်ခ်င္ဘူး” ဟု Web-based ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးနည္း သင္ၾကားေပးသည့္ Resunate အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား ပူးတြဲထူေထာင္သူ Mona Abdel-Halim က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒါဟာ professional မဆန္ပဲ၊ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ဖတ္ရႈရ ခက္ခဲေစပါသည္။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးသားရာတြင္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ Font မ်ားမွာ Calibri ႏွင့္ Arial စသည့္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၿပီး၊ ဖတ္ရလြယ္ေစသည့္ Font မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး၊ Bold ႏွင့္ Italic font style မ်ား အပါအဝင္ Font (၂) မ်ဳိးထက္ ပို၍ မသံုးသင့္ပါ။

၂။ ရင့္က်က္မႈ မရွိသည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္သည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား စကားေျပာၾကည့္ရာတြင္ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားတြင္ ႐ုပ္ပံု ကားခ်ပ္မ်ား ပါဝင္ပါက ( ဥပမာ-နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား ေရးသားရမည့္ အလုပ္အတြက္ ေပးပို႕ထားေသာ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္တြင္ ကာတြန္း ဇာတ္ေကာင္ Bart Simpson ပံု သံုးထားျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ Customer မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ အလုပ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေၾကာင္ေပါက္စပုံမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း) ခ်က္ခ်င္း အမိႈက္ေတာင္းထဲ ထည့္ပစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ခ်စ္စဖြယ္ ေကာင္းေသာ အရာမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္သည္ ကေလးမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ Professional မ်ားအတြက္ အသံုးမျပဳသင့္ေပ။

၃။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္သည္ ပံုေသဆန္လြန္းျခင္း

Word-Processing Program မ်ားမွ အသင့္သံုး ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ပံုစံမ်ားကို မေျပာင္းလဲပဲ ဒီအတိုင္း အသံုးျပဳထားျခင္းကို သေဘာမေတြ႔လွေၾကာင္း ဝါရင့္ဝန္ထမ္းရွာေဖြသူ Mike Monroe က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဒီလို ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ အမိႈက္ပံုးထဲ တန္းေရာက္မွာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္၊ သင့္အေနနဲ႔ ဒီကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ေရးသားျခင္း အတြက္ သင္ကဲ့သို႔ အလုပ္လာ ေလွ်ာက္ေသာ ၿပိဳင္ဘက္ေလာက္ အားမထည့္ထားဘူး ဆိုတဲ့အသိကို ကၽြန္ေတာ္ ရေစပါတယ္” ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အလုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ Voices.com ၏ HR မန္ေနဂ်ာ Jessica Campbell က သူမအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ အရာတစ္ခုမွာ – “အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးက Template Resume ကို အသံုးျပဳထားေပမယ့္ မပို႔ခင္ ဘာမွ မျပင္ဆင္ ေပးလိုက္တာပါပဲ” သင့္အေနျဖင့္ Microsoft Word program ၏ Track Changes ကို အသံုးျပဳ၍ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါက အလုပ္ရွင္ထံမပို႕ခင္ “Accept Changes” ကို ႏွိပ္ခဲ့ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

၄င္းအေၾကာင္းအရာ မ်ားေၾကာင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ အမိႈက္ေတာင္းထဲ မေရာက္ေစလိုလွ်င္ သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလုပ္၏ အလုပ္ေခၚစာႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ျပင္ဆင္ေပးၿပီး၊ ေလွ်ာက္ထားမည့္ အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို ေပၚလြင္ ထင္႐ွားေအာင္ ေဖာ္ျပေပးပါ။

“သင္၏ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္အား ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရာထူးႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ မေရးသားထားလွ်င္ သင္သည္ အလုပ္ရွင္မွ မည္ကဲ့သို႕ ဝန္ထမ္းအား ရွာေဖြေနသည္ကို သင္နားမလည္ေၾကာင္း ျပသေန သကဲ့သို႔  ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္သည္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီပါေစဟု ဆုေတာင္းၿပီး ေရးသားထား သကဲ့သို႔  ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန ပါလိမ့္မည္” ဟု အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္ Heather Huh man က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ Lies, Damned Lies & Internships ကို ေရးသားသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ “အထက္ပါ အမွားကို ေရွာင္႐ွားႏိုင္ရန္ သင္၏ ယခင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ၊ အရည္အေသြး ကၽြမ္းက်င္မႈ တို႔ျဖင့္ အလုပ္ရွင္ရွင္၏  စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားတင္ျပပါ။

၄။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္သည္ မ႐ိုးမသားပံု ေပါက္ျခင္း

ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္တြင္ ရက္စြဲမ်ား မေဖာ္ျပထား သူမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့သြားေၾကာင္း Kohut က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “CV ထဲမွာ ကြက္လပ္ေတြ ရွိတာက ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ လွည့္စားဖို႕ ႀကိဳးစားတာက ျပႆနာ ရွိတာပါ” ဟု သူမက ဆိုပါသည္။

လစာ ညႇိႏႈိင္းေရး အတုိင္ပင္ခံ SpringRaise အား တည္ေထာင္သူႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ David S. William ကလည္း ၄င္း အခ်က္ကို သေဘာတူၿပီး၊ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲဖူးသည္ ရွိေသာ္ ၄င္း အေၾကာင္းအရာကို မကြယ္ဝွက္ ထားပါႏွင့္ဟု ဆိုပါသည္။ “ရာထူးတစ္ေနရာ အတြက္ သင္ဟာ အလြန္သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ ျဖစ္ေနေပမယ့္ လက္ရွိ အေျခအေနကို ကြယ္ဝွက္ထားျခင္းျဖင့္ မိမိအတြက္ အက်ဳိးမဲ့ လုပ္ရပ္ကို မလုပ္ပါနဲ႕” ဟု ဆိုပါသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမွာ သင္၏ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ကို ႐ိုးရိုးသားသား ေရးသားၿပီး၊ Cover Letter ကို အသံုးျပဳ၍ သင္၏ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳ တိုးတက္လာမႈ (ဥပမာ)- သင္သည္ မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ လုပ္ရေသာ အလုပ္မွ ေသြဖီၿပီး မည္သည့္ အရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေျပာၾကားပါ။ Cover Letter ေရးရန္ သတိရပါ။ ၄င္းကဲ့သို႕ မေရးသားပါက သင္၏ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္သည္ ေသခ်ာေပါက္ အမိႈက္ပံုးထဲ ေရာက္သြားမည္ ဟူ၍ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားပါသည္။

 

Reference:  Monster Career Advice

4916 total views, 1 today