Comments Off on Resume/CV ေတြမွာ ေတြ႕ေလ့ရွိတဲ့ သံုးသင့္ေသာ/မသံုးသင့္ေသာ စကားလံုးမ်ား

Resume/CV ေတြမွာ ေတြ႕ေလ့ရွိတဲ့ သံုးသင့္ေသာ/မသံုးသင့္ေသာ စကားလံုးမ်ား

Posted by | June 25, 2014 | Articles, Career Development, Job Search

Resume ေတြမွာ ေရးေလ့ရွိတဲ့ ေကာင္းတဲ့စာလံုးေတြ၊ မသံုးသင့္တဲ့စာလံုးေတြအေၾကာင္း စစ္တမ္းရလဒ္ပါအခ်က္ေတြကို ဖတ္တဲ့အခါ တခ်ိဳ႕က သေဘာတူမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ အလုပ္ေလွ်ာက္မယ့္ သူအတြက္ေတာ့ resume ေကာင္းေကာင္းျဖစ္လာေစလိမ့္မယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ယံုၾကည္လို႕တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

action-verbs-liked

နည္းပညာေတြတိုးတက္လာတဲ့အတြက္ အရင္တုန္းကထံုးစံအတိုင္း ေရးလာတဲ့ word document resume ပံုစံေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထင္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒါေတြက ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေသးပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ LinkedIn profiles, video clips ေတြနဲ႕အခုေနာက္ပိုင္း အသံုးျပဳတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ပိုၿပီးလိုလားတဲ့ recruiter ေတြလည္းရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ resume အမ်ားစုကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ေသခ်ာစာစီထားတဲ့ word document ေတြသာ တြင္က်ယ္ေနပါေသးတယ္။

သို႕ေပမဲ့လည္း resume ေတြအၾကာင္း ေကာက္ယူထားတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေနာက္ဆံုး CareerBuilder စစ္တမ္းတစ္ခုကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေတြ႕ရတာကေတာ့ HR မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုက အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို အခ်ိန္ေပးဖတ္ၾကည့္ၿပီး စဥ္းစားမေန ၾကေတာ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ အဲဒီ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ မိမိ Resume ကို သတိျပဳခံရေအာင္ အခြင့္အေရးကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္မွရပါမယ္။ တကယ္ေတာ့ မန္ေနဂ်ာေတြက resume  တစ္ေစာင္ဖတ္ဖို႔အခ်ိန္ ၂မိနစ္ ထက္ပိုအခ်ိန္မျဖဳန္းၾကေတာ့ပါဘူးတဲ့။

စစ္တမ္းအရေတာ့ HR မန္ေနဂ်ာေတြထဲက ၁၇% ေလာက္က resume ဖတ္ရာမွာ စကၠန္႔ ၃၀ေလာက္ပဲအခ်ိန္ေပးဖတ္ၾကတယ္။ အမ်ားစု ၆၈% ေလာက္ကသာ အခ်ိန္ ၂မိနစ္ေလာက္ေပးၾကတယ္။

ဒီေတာ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးစရာျဖစ္လာတယ္။ ရွင္းျပေနစရာမလိုေလာက္ေအာင္ကို အေရးၾကီးတဲ့ ေသခ်ာဖတ္ၿပီးစစ္ေဆးရမဲ့တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို ဘာလို႕အခ်ိန္နည္းနည္းပဲ ေပးရတာလဲ…?

ဒါကအလုပ္ရဲ႕ သဘာ၀ပါပဲတဲ့၊ recruiter/HR manager ေတြအေနနဲ႕ေျမာက္မ်ားစြာေသာ resume ေတြကို ကိုင္တြယ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ position နဲ႔ မကိုက္ညီဘဲေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပါေနလိမ့္မယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႕ကစားရသလိုပါပဲ။ Professional recruiter ေတြအေနနဲ႕ မ်ားစြာေသာ resume ေတြေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ၀င္လာတာကလည္း သူတို႕အတြက္ေခါင္းကိုက္စရာပါ။ တနည္းေျပာရရင္ resume ေတြက အရမ္းမ်ားတဲ့အတြက္ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ resume ေတြမလြဲရင္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။

CareerBuilder ရဲ႕ စစ္တမ္းကေန ေထာက္ျပလိုက္တဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့

အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ စိတ္၀င္စားမႈအာရံုကိုအမိအရဖမ္းႏိုင္ဖို႕ resume ထဲမွာ အသံုးျပဳတဲ့ စကားလံုးေတြက ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ survey အဖြဲ႕က HRမန္ေနဂ်ာေတြကို ထပ္မံေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တယ္။

၎တို႕ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ resume ေတြထဲမွာ  ဘယ္စာလံုးေတြက အမ်ားဆံုး ထပ္ခါတလဲလဲအသံုးျပဳေနၿပီး ဘယ္အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးက resume ကိုအခ်ိန္ေပးဖတ္ဖို႔အခြင့္ပိုေစခဲ့သလဲ?

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြကေတာ့survey ကေနတစ္ဆင့္သိခဲ့ရတဲ့ resume တစ္ခုမွာေတြ႕ရတဲ့ အေကာင္းဆံုး နဲ႕ အဆိုးဆံုး (မသံုးသင့္ေသာ) အသံုးအႏွန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုးဆံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား (ဤစကားလံုးမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ရွားပါ)

 • Best of breed: 38 percent;
 • Go-getter: 27 percent
 • Think outside the box: 26 percent;
 • Synergy: 22 percent;
 • Go-to person: 22 percent;
 • Thought leadership: 16 percent;
 • Value add: 16 percent;
 • Results-driven: 16 percent;
 • Team player: 15 percent;
 • Bottom-line: 14 percent;
 • Hard worker: 13 percent;
 • Strategic thinker: 12 percent;
 • Dynamic: 12 percent;
 • Self-motivated: 12 percent;
 • Detail-oriented: 11 percent;
 • Proactively: 11 percent;
 • Track record: 10 percent.

အေကာင္းဆံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား ( ဒီစာလံုးေတြကေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ resume မွာေဖာ္ျပေစခ်င္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြပါ)

 • Achieved: 52 percent;
 • Improved: 48 percent;
 • Trained/Mentored: 47 percent;
 • Managed: 44 percent;
 • Created: 43 percent;
 • Resolved: 40 percent;
 • Volunteered: 35 percent;
 • Influenced: 29 percent;
 • Increased/Decreased: 28 percent;
 • Ideas: 27 percent;
 • Negotiated: 25 percent;
 • Launched: 24 percent;
 • Revenue/Profits: 23 percent;
 • Under budget: 16 percent;
 • Won: 13 percent

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္ခန္႔တဲ့ HR မန္ေနဂ်ာေတြဟာ သင့္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အရည္အခ်င္း နဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို အေသးစိတ္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ စကားလံုးေတြကိုပိုၿပီးလိုလားတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြကို တိတိက်က်မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ အသံုးအႏႈန္းေတြကေတာအမွတ္ေလ်ာ့ေစမွာပါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္အလုပ္လုပ္တာေတာ္တယ္လို႕ေျပာေနယံုထက္ ကိုယ္လုပ္ထားခဲ့တဲ့ ရလာဒ္ေကာင္းေတြကို ဘယ္လိုရယူၿပီး ဘယ္ေလာက္ထိရယူႏိုင္ခဲ့လဲဆိုတာ တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါတယ္။

အထက္ပါအခ်က္ေလးမ်ားကို သတိျပဳမိၿပီး resume ေကာင္းတစ္ခုကို ေရးသားႏိုင္ကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရယူႏိုင္ေစရန္ MyanmarJobsDB မွ ယခုေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

Reference from: TLNT

2658 total views, 1 today