အလုပ္ရွာစဥ္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္

Posted by | February 27, 2013 | Job Search

noun_project_10020

 

 

1. ေစာေစာထၿပီး ၀ီရိယရွိၾကစို႕

အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားကို ေတြ႕လွ်င္ေတြ႕ျခင္း Application Form ျဖည့္၍ေလွ်ာက္ပါက သင္၏ CV ကို အလုပ္ရွင္မွ ဖတ္ရႈမည့္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ေနာင္မွ ေလွ်ာက္မည္၊ မနက္ျဖန္မွေလွ်ာက္မည္ဟု စဥ္းစားမေနပဲ အလုပ္အသစ္ေပၚလွ်င္ေပၚျခင္း CV ပို႕ရန္ မေႏွးပါနဲ႕။

2. အလုပ္ေနရာလြတ္မေတြ႕ေသးလွ်င္ပင္ အစဥ္ ၾကိဳးစားေနျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အလုပ္၊ ကုမၺဏီတြင္ လက္ရွိ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း အားမငယ္ပါနဲ႕။ သင္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ လုပ္ငန္းဌာန အေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့လာပါ။ ယခုေခတ္စားလာသည့္ အင္တာနက္၊ Facebook ၊ LinkedIn အစရွိသည့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ယင္းကုမၺဏီပါ၀င္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွလည္းေကာင္း ကုမၺဏီရွိ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ မိတ္ဖြဲ႕ထားသင့္ေပသည္။ ထိုမွသာ အလုပ္အခြင့္အလမ္းအသစ္ေပၚလွ်င္ေပၚျခင္း ဦးစြာသိရွိႏိုင္မည္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္၊ အလုပ္ရရန္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

3. Ready-Made ေတြခ်ည္း မသံုးပါနဲ႕

အလုပ္ေလွ်ာက္တိုင္း သင္၏လက္ထဲရွိ တစ္ခုတည္းေသာ CV၊ တစ္ခုတည္းေသာ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနသည့္ Cover Letter ကို တင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုမွ အဆင္ေျပမည္မဟုတ္ပါ။ အလုပ္အသစ္တစ္ခုေလွ်ာက္တိုင္း၊ ရာထူးအသစ္တစ္ခုေလွ်ာက္တိုင္း၊ အဆိုပါ ကုမၺဏီ အဆိုပါ ရာထူးမွ လိုအပ္သည့္ ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္ဘယ္လို ျဖည့္စြက္ကူညီေပးႏိုင္သလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုေျဖရန္အေရးၾကီးဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင့္တြင္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ Skills, Qualifications, Honors, Experiences မ်ားကို CV ေပၚတြင္ အကုန္ခ်မေရးဘဲ အေရးၾကီးသည့္ Skill sets၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ အလုပ္မွလိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားနဲ႕ ကိုက္ညီသည္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းေရးသားသင့္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ Cover Letter ကိုလည္း ေလွ်ာက္သည့္အလုပ္ေပၚလိုက္၍ အၿမဲျပင္ဆင္ေနသင့္သည္။ ကုမၺဏီတစ္ခုသို႕ Cover Letter လိပ္မူရာတြင္ ကုမၺဏီၾကီးျဖစ္လို႕၊ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚေကာင္းမြန္လို႕၊ ဂုဏ္ရွိလို႕ အလုပ္ ေလွ်ာက္ပါသည္ စသည့္ လူတိုင္းသိၿပီးသားျဖစ္သည့္ ၀ါက်မ်ားခ်ည္းသာ မသံုးဘဲ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ သံုးသပ္ခ်က္၊ ထိုအလုပ္နဲ႕ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ဥပမာ – သင္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုသို႕ အလုပ္ေလွ်ာက္သည္ဆိုပါစို႕။ Cover Letter ထဲတြင္ ေရးသားသင့္သည္မွာ ဘဏ္၏ မည္သည့္က႑ကို မည္သို႕ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္မွ ေခၚယူသည့္ အလုပ္ႏွင့္ အလားတူ အလုပ္မ်ိဳးကို သင္ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအလုပ္တြင္လည္း မည္သို႕အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းျပသႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

CV ေရးဖို႕ အခ်ိန္ပိုယူရမည္ျဖစ္၍ စိတ္မညစ္ပါနဲ႕၊ ရလာမည့္ ရလဒ္က သင့္ကိုမ်ားစြာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 

4. Follow-up လုပ္ရန္ မေမ့ရန္

အလုပ္ေလွ်ာက္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာသည့္တိုင္ အေၾကာင္းျပန္မၾကားလွ်င္ ထိုအလုပ္သို႕ အီးေမးလ္ စသည္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ အေျခအေနေမးျမန္းသင့္သည္။ ယင္းသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ အလုပ္အေပၚစိတ္၀င္စားမႈကိုျပသရာေရာက္သည့္အျပင္ အလုပ္ရွင္ကိုလည္း သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာကို မေမ့ေလ်ာေအာင္ ျပန္သတိေပးရာလည္း ေျမာက္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဤကဲ့သို႕ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ ၾကိဳတင္ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားတြင္မူ ယင္းကဲ့သို႕ ဆက္သြယ္ေႏွာင့္ယွက္မႈမျပဳသင့္ေပ။ အလားတူစြာ အင္တာဗ်ဴးရ၍ အင္တာဗ်ဴးသြားၿပီး တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္လည္း အလုပ္ရွင္ထံသို႕ ေက်းဇူးတင္လႊာ (အခ်ိန္ေပး၍ အင္တာဗ်ဴးေခၚသည့္အတြက္) တစ္ေစာင္ ေပးပို႕သင့္သည္။ ထိုစာထဲတြင္လည္း သင္၏အလုပ္အေပၚ မည္မွ်ေလာက္ စိတ္၀င္စားသည့္အခ်က္ကို ထပ္မံေဖာ္ျပသင့္ၿပီး ေနာက္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စာေမးပြဲမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အဆင့္မ်ားကို ေမးျမန္းသင့္သည္။

 

အထက္ပါ အခ်က္ ၄ ခ်က္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သိမွတ္ထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္အလုပ္ရွာရာတြင္မဆို အသံုး၀င္ပါသည္။ ေနာင္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ MyanmarJobsDB မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ Job Search Tips မ်ားလည္း ဆက္လက္ ေရးသား ထုတ္ေ၀သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Reference: Chelsea Gladden / Mashable

 

 

5696 total views, 2 today

3 Responses to “အလုပ္ရွာစဥ္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္”

  1. Comment made by ‌ေအးမင္‌းပိုင္‌ on Sep 30th 2013 at 1:31 pm:

    ‌ေက်းဇူးအထူးတင္‌ရိွပါတယ္‌ခင္‌ဗ်ာ

  2. Comment made by nanwarwar on Nov 13th 2013 at 1:30 pm:

    Myanmar Job DB ကို ၾကည့္ရတာ ဗဟုသုတ အမ်ားႀကီး ရပါတယ္။ ေက်းဇူးပါ…

  3. Comment made by K Khine on Dec 6th 2013 at 3:10 pm:

    အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ဒီထက္မကေပးစြမ္းႏိူင္ပါေစ ေက်းဇူးတင္လ်က္

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.