ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ပဲေသြးဖို႔လိုပါတယ္

Posted by | August 21, 2012 | Leadership and Management

နိဒါန္း

စာေရးသူသည္ တစ္ခ်ိန္က MICT Park တြင္ programmer အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္ ထိုစဥ္က On Job Training အျဖစ္လာေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား၊ programming လာသင္ေသာ သင္တန္းသား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ား အမ်ားအျပားႏွင့္ ေတြ႕ထိခဲ့သည္။ အလုပ္ထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရပ္ကြက္ထဲတြင္ လည္း သူငယ္ခ်င္း တစ္ျဖစ္လဲ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ လူငယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွာေနေသာလူငယ္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္သင့္တိုင္း စကားေျပာျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ ျပည္တြင္းတြင္ အေအာင္ ျမင္ဆံုး education website တစ္ခုျဖစ္ေသာ www.myanmartraining.com အတြက္ လည္း လုပ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ယခုအခါ သူငယ္ခ်င္း (၁၃) ေယာက္ေလာက္ ႏွင့္ စုေပါင္းၿပီး IVY(Ignited Voluntary Youth) ဟုေခၚေသာ NGO တစ္ခုတည္ေထာင္ကာ Alterative Education ႏွင့္ ပက္သက္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ ေလ့လာလွ်က္ရွိသည္။ မိမိ၏ အနည္းငယ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပညာေရး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပက္သက္လွ်င္ လုိအပ္မည္ဟုထင္ေသာ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

မေျပလည္မႈမ်ားကို လွည့္ေတြးၾကည့္ေသာအခါ

ျပည္တြင္းတြင္ အရွားပါဆံုးမွာ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သေယာင္ထင္ရသည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အျပစ္တင္ရင္း၊ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏႈိင္းယွဥ္ လို႔မရေသာ လုပ္ငန္းခြင့္ လစာမ်ားကို တိုင္းတာရင္း အင္တာနက္တြင္ စာႀကီးေပႀကီး ဘေလာ့ႀကီး မ်ားကို ဖတ္ရင္း၊ Facebook တြင္ စကားလံုးႀကီးႀကီးမ်ားကို ေျပာရင္း၊ လက္ဘက္ရည္ ဆိုင္တြင္ ႏိုင္ငံအေရး ကမာၻ႕အေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးရင္း ျဖင့္ပင္ အသက္ႀကီး သြားမည့္ ေက်ာင္းၿပီးစ ဘြဲ႔ရခါစ လူငယ္ေလး ေတြအမ်ားအျပားရွိသည္။

အခ်ိန္တန္ေသာအခါ ေရႊက်င္သလို ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာေသာ ရွားပါးအလုပ္တစ္ခုကို ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုမွာ လုပ္ရင္း အဆိုပါအလုပ္မွာလည္း (၁)ရရွိထားေသာဘြဲ႕၊ (၂)ထမ္းေဆာင္ရမည္တာ၀န္ ႏွင့္ (၃)ေမြးရာပါ ၀ါသနာ သံုးနားမညီေသာ ရရာ အလုပ္ကိုထမ္းေဆာင္ရင္း ဘ၀ကို ျဖတ္သန္း သြားေနၾကသူေတြ အမ်ားအျပားပင္။ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဤေဆာင္းပါးတြင္း သံုးနားမညီႀတိဂံဟုပင္ ေခၚဆိုၾကရေအာင္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား(သံုးနားမညီႀတိဂံမ်ား) အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖင့္ ေအာက္ေျခ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း အျဖစ္ မိမိမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ၀ါသနာမပါေသာ အလုပ္ကို လခ တစ္သိန္းပတ္လည္ ေလာက္ျဖင့္ ဘ၀ကို မေလာက္မင လည္ပတ္ေနျခင္း အမႈျပဳေနခ်ိန္တြင္ သူတို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းအတူ ၿပီးေသာ အတန္းေဖာ္မ်ားမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စာရင္းကိုင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ စသည္ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေဒၚလာ ေထာင္ဂဏန္း ေလာက္ရေနေသာသင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သံုးနားမညီႀတိဂံမ်ားေက်ာင္းၿပီးေသာအခါ – သံုးႏွစ္၊ ေလးႏွစ္ ပညာသင္ၾကားလာခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆင္းလာၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ တစ္ခုရွိေနေသာ္ျငား အလုပ္တစ္ခုရရွိဖို႔မွာ ခက္ခဲေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကို ဖတ္လိုက္တိုင္းလည္း ရာထူးတစ္ခုစီတိုင္းက မိမိႏွင့္မသက္ဆိုင္သလုိ ခံစားေနရသည္။ အင္တာဗ်ဴးတိုင္း ကလည္း မိမိႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္းက မ်ားေနျပန္သည္။ အဆင္နည္းနည္း ေျပခ်င္သလုိျဖစ္ျပန္ေတာ့ လည္း မိမိရရွိၿပီးသားအရည္အခ်င္ႏွင့္ အဆင္မေျပျပန္။ အထက္ပါကိစၥမ်ားက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သူအေရအတြက္ မမွ်မတျဖစ္ေနသည္ကို ေဖၚျပေပးေနသလိုပင္။

ျပင္ပသင္တန္းမ်ားကို လည္း သံုးနားမညီႀတိဂံမ်ား  တက္ပါတယ္ဗ်ာ ဒါေပမယ့္ – သင္တန္းေတြ သင္တန္းေတြ ကလည္း မ်ားလြန္းလွသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ဘာပဲတက္တက္ လက္မွတ္တစ္ခု ရလာတာပင္ အဖတ္တင္သည္။ မည္မွ်ပင္ထူးမလာ။ သင္တန္းမတက္ဘဲ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္း ဆင္းၿပီးမွအလုပ္သြားေလွ်ာက္ျခင္းက CV Form တြင္ ေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴတစ္ရြက္ ပိုထည့္ ရလာတာပဲအဖတ္တင္သည္။ သိပ္ေတာ့မကြာ။

ကိုယ္တိုင္ေလ့လာရေအာင္ကလည္း စာၾကည့္တိုက္ အင္တာနက္ ဆိုသည္မွာ ရွားပါကုန္တစ္ခုျဖစ္ေနျပန္သည္။ ေနာက္ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာရခက္သည္တစ္ခုမွာ ဘာသာစကားအခက္အခဲပင္၊ အဂၤလိပ္စာ မရျခင္းက ကိုယ္တိုင္ေလ့လာျခင္းကို ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျပန္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေလ့လာရေအာင္က လည္း လုပ္ငန္းခြင္အမ်ားစုက အေတြ႕အႀကံဳမရွိလွ်င္ အလုပ္မခန္႔ၾကျခင္းကလည္း အခက္အခဲ တစ္ခုျဖစ္ျပန္သည္။

၀ါသနာပါရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မိမိ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရေသာလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕လည္း ရွိျပန္ပါသည္ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဴး မ်ားၾကျပန္ေတာ့လည္း ပိုက္ဆံ မရေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ျပန္ေတာ့ မိဘမ်ားက ေထာက္ပံျခင့္ ပံပိုးျခင္း ကိုမျပဳလိုၾကျပန္။

သင္သည္ (သို႔) သင့္ရင္းႏွီးသူမ်ား တြင္ အထက္ပါ သံုးနားမညီႀတိဂံမ်ား  ရွိေနပါက ေအာက္ပါ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈဖို႔တိုက္တြန္းပါရေစ။ အေၾကာင္းမွာ ေအာက္ပါေျဖရွင္းခ်က္မ်ား သည္ သံုးနားမညီႀတိဂံမ်ား အတြက္ အေျဖတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင္ပင္။

ေျဖရွင္းခ်က္

အမွန္ဆိုလွ်င္ သံုးနားမညီႀတိဂံမ်ား ႏွင့္ တူညီေသာ အေျခအေနတြင္ ပညာရပ္တစ္ခုျဖင့္ ျပည္ပထြက္သြားေသာ သူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ပညာရပ္တစ္ခုျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ား လည္းရွိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားသည္ သံုးနားမညီႀတိဂံတို႔ အေနျဖင့္ပင္ မိမိတို႔ဘ၀ကို တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက်ခံဖို႔ မလိုအပ္ေပ။ လိုအပ္သည္မွာ “ျပင္းျပေသာဆႏၵႏွင့္ သင့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈပင္ျဖစ္သည္”။

သင္သည္ Rapper အဆိုေတာ္ျဖစ္ခ်င္သည္ေလာ့၊ စာရင္းကိုင္ ပညာရွင္ျဖစ္ခ်င္သည္ေလာ့၊ Programmer ျဖစ္ခ်င္သည္ေလာ့၊ စီပြားေရးပညာရွင္ ျဖစ္ခ်င္သည္ေလာ့ သင္ျဖစ္လိုသည္ကို လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပဳခြင့္ ရွိပါသည္။

၁။ လိုအပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ

အဓိကအား ေပးခ်င္သည္မွာ self study ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ႏွင့္ slef study ျပဳလုပ္ဖို႔ရာ အဓိကလိုအပ္ေသာ English စာႏွင့္ Google ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ English ႏွင့္ Google အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ လိုအပ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို တတ္ဖို႔ရာ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

၂။ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား ကို နာလည္ၿပီးေနာက္ self brain storming ျပဳလုပ္ပါ

ေနာက္ ထပ္လိုအပ္သည္မွာ self brain storming ျဖစ္သည္။ မိမိ ေခါင္းကို မိမိ ဘာသာ အလုပ္ေပးခိုင္းထားျခင္းပင္ တစ္ကယ္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ “ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ပဲေသြးဖို႔လိုပါတယ္” သင့္အေနႏွင့္ သင္တန္းမွ သင္တန္းမ်ားၿပီးဆံုးေသာအခါ၊ ေက်ာင္းၿပီးေသာအခါ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားမရွိခင္ မိမိဘာသာ ေလ့က်င့္ႏိုင္ ေသာ နည္းမ်ားစြားရွိပါသည္။ အလြယ္ဆံုး typing က်င့္ျခင္းကေန business strategy ထိ မိမိဘာသာ မည္သူမွ်မလိုဘဲအိမ္တြင္ ေလ့လာလို႔ရပါသည္။

သင္သည္ စီးပြားေရးဘာသာ (သို႔) စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာ ျဖင့္ေက်ာင္းၿပီး သူျဖစ္ပါက strategy စာအုပ္တစ္အုပ္ ဖတ္ၿပီး မိမိဘာသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု စိတ္ကူးတြင္ တည္ေထာင္ကာ strategy plan တစ္ခုေရးဆြဲႏိုင္သည္။ သင္အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ strategy plan တစ္ခုေရးဆြဲၿပီးတိုင္း ေရးဆြဲဖူးၿပီးတိုင္း တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ (ကံေကာင္း၍ strategy plan ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုခုက်င္ပျခင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ပါက သင့္ paper သည္ ဆုပင္ရရွိႏိုင္သည္။)

သို႔တည္းမဟုတ္ သင္သည္ Accounting ဘာသာရပ္ျဖင့္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလိုသူ ဆိုပါစို႔ သင့္အေနႏွင့္ သာမန္စာေမးပြဲတြင္ ေမးျမန္ေနေသာ ပုစာၦမ်ိဳးတင္မကဘဲ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၏ စာရင္းဇယာမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ International Standard, British Standard စသည္တို႔အလိုက္ အျပင္ သင္အလိုရွိရာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ တစ္ႏွစ္စာ စာရင္းမ်ားကို Internet
တြင္ download ျပဳၿပီးေနာက္ သင့္အေနႏွင့္ အိမ္တြင္ calculator တစ္လံုးရွိရံုျဖင့္ အဆိုပါႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ သင္သည္ႏွစ္ခ်ဳစာရင္းတစ္ခု ေလာက္ကိုပင္ ကိုယ္တိုင္ အစအဆံုးျပဳလုပ္ၿပီးတိုင္း ၿပီးတိုင္း သင္ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ပိုေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။


သို႔တည္းမဟုတ္ သင္သည္ programmer ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ programming language အလိုက္ ကိုယ္ပိုင္ project မ်ားကို အိမ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ပင္ေလ့လာႏိုင္သည္။ အဆိုပါ project မ်ားသည္ portfolio အျဖစ္ သင္အင္တာဗ်ဴး၀င္ေသာအခါ သင့္အားအလုပ္ရရွိေရးအတြက္မ်ားစြာ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သသည္။

သင္သည္ သီခ်င္းေတြကို ကိုယ္တိုင္ေရး၊ ကိုယ္တိုင္တီး ၿပီးကိုယ္တိုင္ သီဆိုလိုေသာ rapper အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ရာ သီခ်င္းေခြမထုတ္ႏိုင္သည္တိုင္ သင့္အိမ္တြင္ ရွိေသာ ကြန္ပ်ဳတာျဖင့္ပင္ သီခ်င္းမ်ားကို တီးခတ္ေလ့က်င့္ျခင္း sound card ခပ္စုတ္စုတ္ျဖင့္ recording ျပဳလုပ္ကိုယ္တိုင္ mixing ဆြဲၿပီး သီခ်င္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။

နိဂံုး

အထက္ပါဥပမာမ်ားကို ေလ့လာပါ အဓိက လိုအပ္သည္မွာ “ျပင္းျပေသာဆႏၵႏွင့္ သင့္ႀကိဳးစားအား ထုတ္မႈပင္ျဖစ္သည္”။ မလိုအပ္သည္မွာ မျပည့္စံုမႈမ်ားကို ယိုးမယ္ဖြဲ႕မေနဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။

သင့္အေနႏွင့္ အဆင့္ (၂) self brain storming ျပဳလုပ္ရင္း အခက္အခဲမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရပါက အဆင့္ (၁) ကိုျပန္သြားၿပီးလိုအပ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက အဆင္(၂)ကိုျပန္သြားပါ သင္သည္ အဆင့္ (၂) ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးပါက သင္သည္ သံုးနားမညီႀတိဂံမ်ား  ဘ၀မွ လြတ္ကၽြတ္သြား ၿပီးျဖစ္ေသာ သူျဖစ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ IVY (Ignited Voluntry Youth) မွ ကိုသီဟထြန္း ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား Youth & Education  ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ Workshop တစ္ခုမွ ရလဒ္မ်ား၊ MICT Park အတြင္းရွိ စာသင္ၾကားေပးေနေသာ ပညာရွင္မ်ား ျဖင့္ ေဆြးေႏြးဖူးသည္မ်ား စသည္တို႔ကို အေျခခံၿပီး ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္မ်ား ၏ ေကာင္းမြန္မႈ အသံုး၀င္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အမွားအယြင္းမ်ားရွိပါက မိမိ တင္ျပမႈညံဖ်င္း မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

PhyoZawTun
Content Editor
MyanmarJobsDB

(image credits: sxc.hu royalty free stock)

6498 total views, 2 today

6 Responses to “ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ပဲေသြးဖို႔လိုပါတယ္”

 1. Comment made by Aung Myint Win on Apr 19th 2013 at 1:48 pm:

  ကၽြန္ေတာ္အသက္ 35-40 အတြင္းရွိပါၿပီး ။ အိမ္ေထာင္မရွိပါဘူး ။ မိဘ 2 ပါးလံုးရွိပါတယ္ ။ အလုပ္လဲ ရွိပါတယ္ ။ ခရီးသြားကုမၸဏီမွာ လုပ္ပါတယ္ ။ ၀င္ေငြ နဲ႕ ရပ္တည္ေနလုိ႕ရပါတယ္ ။ ဒါေပမ.ယ့္ ဒီလုပ္က တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ယုိင္လဲသြားခ်ိန္မွာ ေနာက္ အလုပ္တစ္ခု ရွာဖုိ႕ ကုိယ့္အရြယ္နဲ႕လုိက္ဖက္မယ့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳး ဘယ္လုိ လုပ္ထားသင့္သလဲဆုိတာ အႀကံေတာင္းခ်င္ပါတယ္

 2. Comment made by Myint on Jun 30th 2013 at 8:01 pm:

  I really thanks to Phyo Zaw Tun

 3. Comment made by Manawphyulay on Jul 1st 2013 at 12:41 pm:

  Aung Myint Win>> မေနာအၾကံေပးခ်င္တာေတာ့ ကုမၸဏီက ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပိဳကဲြမယ္ဆိုတာ မသိေသးတဲ့အတြက္ အရင္ဆံုး လုပ္ခေငြထဲက စုေဆာင္းပါ။ ေနာက္ ကိုယ္ပိိုင္လုပ္္ငန္းကို စတင္ပါလို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္အရြယ္နဲ႔လိုက္ဖက္မယ့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ဳိးဆိုတာထက္ ကုိယ္ဘယ္အလုပ္မွာ profession ျဖစ္္ေနသလဲ ဘာေတြလုိအပ္ၿပီး ဘယ္လိုေတြျပင္ဆင္ရမလဲဆိုတာပဲ လုပ္ငန္းအတြက္ ျပဳလုပ္ပါလို႔ ေျပာပါရေစရွင္။

 4. Comment made by kaunglay on Jul 2nd 2013 at 12:27 pm:

  thanks for your advice, it is very useful for me!

 5. Comment made by Aung Naing Thu on Sep 16th 2013 at 11:03 pm:

  ကြ်န္ေတာ္ အသက္ ၃၅ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မယ္။ အခုထိ ဘာအလုပ္မွ မယ္မယ္ ရရ မလုပ္ဘူးပါ။ မိဘမ်ားနဲ႔အတူတူေနပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ မ႐ိွေသးပါ။ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ကိုင္ လိုပါတယ္။ အရင္းအႏွီး အမ်ားႀကီး မတတ္ႏိုင္ ပါ။ မိဘမ်ားက ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတူ မလုပ္ခ်င္ ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ သာ လုပ္ကိုင္ လိုပါသည္။ မည္သို႔ စတင္ ရမည္ကို အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးပါ ခင္ဗ်ာ။

  • Comment made by MyanmarJobsDB on Sep 24th 2013 at 11:00 am:

   ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်ာ။ အၾကံျပဳလိုတာကေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကို အရင္၀င္လုပ္ၾကည့္ပါ။ အဲ့လိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အစ္ကိုဘာစိတ္၀င္စားလဲဆိုတာ သိလာမွာပါ။ (သို႕) တစ္ခုခုစလိုပါက မိမိစိတ္အားအထက္အသန္ဆံုး (သို႕) အကြ်မ္းက်င္ဆံုး အလုပ္ကိုသာစတင္လုပ္ကိုင္ရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.