Comments Off on တစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

တစ္ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းသစ္မ်ား

Posted by | April 29, 2014 | Articles, Training/Education

MMJDB

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ေက်ာင္းတက္လိုသူမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

Zaw Education Center မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတတ္ရင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ တန္းခြဲအတြက္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စတင္လက္ခံေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္တက္ေနသူ (သို႔) ဘြဲ႔ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ဂ်ပန္ဘာသာကို ရက္ ၁၅၀ ၾကာတတ္ေရာက္ၿပီးသူ သို႔မဟုတ္ N-5 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ တရားဝင္ Student Visa ျဖင့္သြားေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္တတ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ ၂၄(ေအ)၊ အခန္း-၆၀၂၊ မႀကီးႀကီးလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္သို႔ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ် Building Design Interior Design သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ Decoration ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပားေသာ Drafter, Interior Designer အျဖစ္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ် Building Design, Interior Design သင္တန္းကို ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ Promotion ကြန္ျပဴတာသင္တန္းေက်ာင္း၌ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၃၈၉၀၃၈၊ ၀၉-၇၃၁၈၄၅၂၅ သို႔ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: The Opportunity Journal

2310 total views, 1 today