သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

2C2P

2C2P's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Executive, Marketing (F) Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Oct 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Executive, Customer Support Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  18 Oct 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Sale Executive Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Oct 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Junior IT Support (System Technical Support) Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Oct 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Manager Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Manager, Operations Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Product Manager Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Developer C#,ASP.Net Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Mobile Developer ( Xamarin ) Company - 2C2P Myanmar – Posted by 2C2P
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2018