သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

AEON orange

AEON orange's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Merchandizer (Senior Buyer) AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jul 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Supply Chain Manager AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jul 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Tenant and Leasing Senior Manager AEON orange Co., Ltd. – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Jul 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  IT Technician AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Jul 2019