သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Alliance Aim

Alliance Aim's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  IT Trainer (For Heavy Machireny Company) Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Trainer (For Heavy Machinery Company) Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Civil Engineer (USD 1000 – 1200 ) Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  29 Dec 2016
 4. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager (USD 1500 ) Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Dec 2016
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant HR Manager ( For Japanese Company) Company - Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Dec 2016
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Accountant (CPA Holder / USD 1300 -1500 ) Company - Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Dec 2016
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Representative (USD 500/ Male Only) Company - Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Dec 2016