သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Alliance Aim

Alliance Aim's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Accounting ( For Japanese Company) Company - Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Feb 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Manager (For Finance & Accounting) Company - Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Feb 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Manager (With Attractive Salary for Cosmetic Indusry) Alliance Aim Recruiting Agency – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Supervisor (With Attractive Salary) Alliance Aim Recruiting Agency – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  IT Technician ( USD 300 – 500 / Urgent ) Company - Alliance Aim Recruiting Agency – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer (For Cosmetic Industry) Company - Alliance Aim Recruiting Agency – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Feb 2017