သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

April May

April May's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Brand Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Feb 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Delivery Scheduler April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Supply Analyst USD (1300 ) April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Retail Business Manager USD (1500) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Credit and Treasury Analyst Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Territory Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Retail Stock Accountant Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Logistic Manager (USD 1500) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Jan 2018
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Internal Audit Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Jan 2018
 10. Type
  Full-Time
  Job
  HR Officer Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Jan 2018