သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

April May

April May's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Accountant (1,000,000 MMK) Alliance Aim Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Aug 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Payroll Officer (350,000 MMK) Alliance Aim Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jul 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Officer (300,000 MMK) above Alliance Aim Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jul 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Sale Engineer for Heavy Machinery Alliance Aim – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Jul 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Sale Engineer Alliance Aim – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Jul 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Services Engineer (Urgent) Alliance Aim – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Jul 2018