သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

DagonGlory
http://myanmarjoblink.com

Dagon Glory is a Recruitment Company specializing in the recruitment of permanent, contract and temporary positions on behalf of top employers in Myanmar. It is the perfect platform for employers to meet top talents in Myanmar.
You can see more jobs at www.myanmarjoblink.com

DagonGlory's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Job
  Assistant Quantity Surveyor (300,000~500,000 MMK) Code-11212 DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Dec 2016
 2. Type
  Job
  Code-11720 Sales & Marketing Executive(Female) (200,000~250,000 MMK) DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Nov 2016
 3. Type
  Job
  Code-11586 Marketing Executive(Female) (300,000~400,000 MMK) DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Nov 2016
 4. Type
  Job
  Code-11416 Sale Drive (180,000 MMK+++) DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Oct 2016