သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Exera

Exera's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Account Manager Exera Myanmar Co.,Ltd – Posted by Exera
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Feb 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Supervisor[Security] Exera Myanmar Co.,Ltd – Posted by Exera
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Feb 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Supervisor[Security] Exera Myanmar Co.,Ltd – Posted by Exera
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Feb 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Cash in Transit (CIT) Exera Myanmar Co.,Ltd – Posted by Exera
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Account Manager Exera Myanmar Co.,Ltd – Posted by Exera
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Jan 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Supervisor[Security] Exera Myanmar Co.,Ltd – Posted by Exera
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jan 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Cash in Transit (CIT) Exera Myanmar Co.,Ltd – Posted by Exera
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jan 2018