သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

HQS

HQS's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  IT Support Engineer Company - HQS Co.,Ltd – Posted by HQS
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Sep 2017
 2. Type
  Contract
  Job
  COB Operator (3 Positions) Company - HQS Co.,Ltd – Posted by HQS
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Sep 2017
 3. Type
  Contract
  Job
  COB Operation Team Leader (1 Position) Company - HQS Co.,Ltd – Posted by HQS
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Sep 2017