သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pro-Recruiter1991

Pro-Recruiter1991's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Commercial Manager Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Aug 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy HR Manager Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Aug 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  General Manager – Human Resource Development & Organizational Development Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Aug 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Support Manager / Office Manager Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Aug 2017