သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Idays

Idays's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  English Translator Male (1) Post Company - Idays – Posted by Idays
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  16 Aug 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Planning [email protected]/Import Manager Male (1) Post Company - Idays – Posted by Idays
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  16 Aug 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Accountant Female (1) Post Company - Idays – Posted by Idays
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  16 Aug 2018