သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

IGE Land
http://www.igemyanmar.com/

IGE Land is Myanmar’s leading provider of urban solutions. IGE Land offers holistic real estate solutions, from development, construction, project management to facilities and estate management. IGE Land undertakes urbanization projects spanning integrated townships/cities, mixed use developments and industrial parks / SEZs.

IGE Land's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Sales & Marketing Manager Company - IGE Land Co., Ltd. – Posted by IGE Land
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Dec 2017