သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Inter Group of Compines

Inter Group of Compines's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Accounts Executive Company - IGM Co., Ltd. – Posted by Inter Group of Compines
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Mar 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Associate Consultant Company - IGM Co., Ltd. – Posted by Inter Group of Compines
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Mar 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Accountant Company - IGM Co., Ltd – Posted by Inter Group of Compines
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Feb 2019