သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

jackway

jackway's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Company - Myanmar Jackway Packaging Co., Ltd. – Posted by jackway
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Sep 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Manager Company - Myanmar Jackway Packaging Co., Ltd. – Posted by jackway
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Sep 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Company - Myanmar Jackway Packaging Co., Ltd. – Posted by jackway
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Sep 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Manager Company - Myanmar Jackway Packaging Co., Ltd. – Posted by jackway
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Sep 2017