သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

JFE Meranti Myanmar

JFE Meranti Myanmar's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Associate Manager, Paintline Company - JFE Meranti Myanmar – Posted by JFE Meranti Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Feb 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Engineering Manager_Mechanical Company - Engineering Manager- Mechanical – Posted by JFE Meranti Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Feb 2019