သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

JobGuide

JobGuide's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Japanese Interpreter JobGuide
  Location
  Mandalay RegionMyanmar (Burma)
  Date Posted
  6 Nov 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager . M/F (1)Post Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  3 Nov 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Nov 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Sales Manager M/F (1) Post Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Nov 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Manager M/F (1) Post JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Nov 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Social Media Marketing Manager M/F(1) Post Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Nov 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Social Media Marketing Executive Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Nov 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Design Engineer M/F (1) Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  31 Oct 2018
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Project Manager Job Guide Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  31 Oct 2018