သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Kathy Ko

Kathy Ko's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Rental Manager( 2 posts ) Dagon Logistics – Posted by Kathy Ko
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Feb 2015
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer( 1 post ) Dagon Logistics – Posted by Kathy Ko
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  10 Feb 2015
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Manager ( 1 post ) Dagon Logistics – Posted by Kathy Ko
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  10 Feb 2015
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Sales and Marketing Manager (3 Posts ) Dagon Logistics – Posted by Kathy Ko
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  10 Feb 2015