သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

KOTRA

KOTRA's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Trade Promotion Officer Company - KOTRA (Korea Trade & Investment Promotion Agency) – Posted by KOTRA
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 May 2017