သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Kusum Healthcare Myanmar

Kusum Healthcare Myanmar's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  Product Manager M/F (1) post for Yangon Kusum Healthcare Pvt. Ltd. (Branch Office) Yangon – Posted by Kusum Healthcare Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Sep 2018
 2. Type
  Contract
  Job
  Marketing Manager M/F (1) Post for Yangon Kusum Healthcare Pvt.Ltd. ( Branch office)Yangon – Posted by Kusum Healthcare Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Sep 2018