သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

KveHoldings

KveHoldings's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer KVE Holdings Private Limited – Posted by KveHoldings
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jul 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Web Developer (Junior) KVE Holdings Private Limited – Posted by KveHoldings
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jul 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Odoo Developer Groupico Co., Ltd. – Posted by KveHoldings
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Jul 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Office Administrator / Human Resource Groupico Co., Ltd. – Posted by KveHoldings
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Jul 2017