သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

JECM
http://www.jec.com

Jardine Engineering Myanmar Co.,Ltd established a company in Myanmar in December 2013. The company’s operations are overseen and supported by JEC Thailand. JEC provides world class electrical and Mechanical (E&M) building services contracting solutions for the hotels, office and retail developments. Recently JEC commenced work on a significant hotel development in Yangon. We are continuously in search of top talents to join our highly motivated team of professionals and we have immediate vacancy for the following position.

JECM's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Urgent Job Vacancy Company - Jardine Engineering Myanmar Co.,Ltd – Posted by JECM
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jun 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Estimating Engineer Company - Jardine Engineering Myanmar Co.,Ltd – Posted by JECM
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Jun 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Project Manager Company - Jardine Engineering Myanmar Co.,Ltd – Posted by JECM
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jun 2019