သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Myanmar Con Yat

Myanmar Con Yat's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Receptionist (Female) Urgent Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Mar 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Cashier (Urgent) Female Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Mar 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Secretary (Urgent) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Mar 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Secretary Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Mar 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Mar 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Mar 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Manager (Male) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Mar 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Office Manager (Female) Urgent Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Mar 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Manager (Urgent) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Mar 2017
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Sales & Marketing Manager (Male) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Feb 2017