သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Myanmar Con Yat

Myanmar Con Yat's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  HR Administrator Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Online Marketing Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 3. Type
  Contract
  Job
  Marketing Assistant Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Aug 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Quality Control (QC) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Aug 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Accountant/ Cashier Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Aug 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  HR & Admin Manager (Urgent ) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Aug 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Account Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Aug 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  ERP Solution Consultant Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Aug 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  IT Technician (Urgent) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Aug 2017