သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Myanmar Con Yat

Myanmar Con Yat's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Mechanic (Diesel) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 May 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Electrician Engineer (For Marine) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 May 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Revenue Assurance (With Attractive Salary) Myanmar Career Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 May 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Assistant ( 450,000 – 600,000 MMK) Myanmar Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 May 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Asset Manager ( 800000 – 1000000 MMK) Myanmar Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 May 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Contorller ( 1200000 – 1500000 MMK ) Myanmar Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 May 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager (Urgent) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 May 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Communication Officer ( USD 1500 – Naypyitaw) Myanmar Career Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Apr 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Grants Monitoring and Evaluation Officer (USD 1000 – 1500 ) Myanmar Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Apr 2017
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Assistant (USD 1000 for Foreign Company) Myanmar Career Con Yat – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Apr 2017
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Apr 2017
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Apr 2017
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Revenue Assurance (For Yangon Water Taxi Project) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Apr 2017