သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

myanmarprodigy

myanmarprodigy's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing clerk Company - Myanmar Prodigy Co., Ltd. – Posted by myanmarprodigy
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jun 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sales and Marketing Manager Company - Myanmar Prodigy Co., Ltd. – Posted by myanmarprodigy
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jun 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Accountant Company - Myanmar Prodigy Co., Ltd. – Posted by myanmarprodigy
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jun 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Company - Myanmar Prodigy Co., Ltd. – Posted by myanmarprodigy
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jun 2017