သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pact

Pact's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Township Manager Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Technical Lead (Health) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Senior M&E Officer (Governance) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Officer (Database) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Team Leader Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Jan 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Program Officer (External Relations) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Jan 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Coordinator Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Jan 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Officer Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Dec 2016