သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pact

Pact's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Coordinator (Governance and Community Engagement) Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Mar 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Coordinator (Education) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Program Officer (Governance and Community Engagement) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Mar 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Coordinator (Governance and Community Engagement) Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Mar 2019
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Operation Officer (Logistics & Procurement) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Mar 2019