သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pact

Pact's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Energy Data & Research Senior Associate Smart Power Myanmar – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  11 Apr 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Energy Services Senior Director Smart Power Myanmar (Pact) – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  10 Apr 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Executive Support and Admin Officer Smart Power Myanmar (Pact) – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  5 Apr 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Finance & Contracts Coordinator Smart Power Myanmar (Pact) – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  5 Apr 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Communication & Knowledge Manager Smart Power Myanmar (Pact) – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  5 Apr 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  External Relations & Policy Director Smart Power Myanmar (Pact) – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  5 Apr 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Energy Demand & Economic Development Director Smart Power Myanmar (Pact) – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  5 Apr 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Analyst Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  4 Apr 2018