သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pact

Pact's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Community Facilitator Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Community Facilitator Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Feb 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Township Monitor Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Feb 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Senior M&E Officer (Governance) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Feb 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Officer (M&E) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Program Officer (Technical) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Feb 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Coordinator (Technical Services) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Feb 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Township Monitor Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Feb 2017