သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pact

Pact's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Community Facilitator (Pale Township) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jun 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Grant Officer (Small Grants Fund) Nyaung U Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jun 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Grants and Compliance Coordinator Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Jun 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Officer (General Support/Logistic) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Jun 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Township Manager (Nyaung U) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jun 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Community Engagement Expert Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Jun 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Officer (Grants and Contract) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Jun 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Assistant Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Jun 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  M&E Officer Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 May 2017