သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Pact

Pact's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Coordinator (Technical Services) Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Mar 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Finance Officer (Myeik) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Mar 2017
 3. Type
  Part-Time
  Job
  Grants & Compliance Consultant for Lift project (Request for Proposal) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Mar 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Township Monitor (Myeik & Palaw) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Mar 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Program Officer Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Mar 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Assistant Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Mar 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Grants and Compliance Coordinator Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy of Chief of Party Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Mar 2017
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Chief of Party Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Mar 2017
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Administrative Manager Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Mar 2017
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Technical Lead (Health) Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Feb 2017
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy Coordinator Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Feb 2017