သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

New Feature City

New Feature City's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Site Supervisor – 1Post/ Male New Feature City Construction Co., Ltd – Posted by New Feature City
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 May 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Site Engineer (BE-Civil) – 1Post (M/F) – Urgent New Feature City Construction Co., Ltd – Posted by New Feature City
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  16 May 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Site Safety Supervisor (1Post/Male) New Feature City Construction Co., Ltd – Posted by New Feature City
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 May 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant (1Female) New Feature City Construction Co., Ltd – Posted by New Feature City
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 May 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  QS Cum Draft (1Post) New Feature City Construction Co., Ltd – Posted by New Feature City
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 May 2018