သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Nex Company Ltd

Nex Company Ltd's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Account Executive Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Dec 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Lead Frontend Web Developer Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Dec 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Quality Assurance (Software Testing) Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Dec 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Dec 2017