သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Nex Company Ltd

Nex Company Ltd's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Quality Engineer Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Oct 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Senior iOS Developer / iOS Developer ( 500000 ~ 700000 MMK ) Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Oct 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Project Manager Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Oct 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Office Assistant – Male (150,000 ~ 200,000 MMK ) Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Oct 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Consultant Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Oct 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  IT BUSINESS ANALYST Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Oct 2017