သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Nex Company Ltd

Nex Company Ltd's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Senior/ iOS Developer Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 May 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  IT Officer Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 May 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Lead Full Stack Developer Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 May 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Content Writer Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 May 2018