သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Nex Company Ltd

Nex Company Ltd's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Media Planning Specialist Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  System Administrator Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Lead Frontend Web Developer Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Account Executive Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Quality Assurance (Software Testing) Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Account Manager Company - Nex Co.,Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2018