သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Nex Company Ltd

Nex Company Ltd's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Executive (Digital) Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Senior CMS Developer/CMS Developer Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Office Assistant Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Translator (EN -> MM) Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Dec 2016