သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Nex Company Ltd

Nex Company Ltd's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Senior CMS Developer/ CMS Developer Company - Nex company Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Feb 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Backend Developer/ Backend Developer Company - Nex company Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Feb 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Account Executive Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Feb 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Sales & Business Development Senior Executive Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Feb 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Projects Manager (3) Posts Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Feb 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Backend Developer (Ruby) Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Feb 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  UI Designer Company - Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Feb 2017