သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

NyeinChan123

NyeinChan123's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  System Engineer Company - Talentmize Consultancy – Posted by NyeinChan123
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  9 Apr 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Manager (B2G) Company - Talentmize Consultancy – Posted by NyeinChan123
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  5 Apr 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Manager (Real Estate) Company - Talentmize Consultancy – Posted by NyeinChan123
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  5 Apr 2018