သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

NyeinChan123

NyeinChan123's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  Expatriate – Finance Manager, (6-month project contract) Telecom – Posted by NyeinChan123
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Jan 2018