သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Recruit Team

Recruit Team's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Assistant Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Aug 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Assistant Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Aug 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Student Recruiter Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  31 Jul 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Assistant Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  31 Jul 2019
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Video Creator TVP Group – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jul 2019
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Operation Manager TVP Group – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jul 2019
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Internship or Management Trainee Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2019