သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Rose

Rose's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Media Planner ADK Myanmar Company Limited – Posted by Rose
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Sep 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Account Executive, Client Service Department ADK Myanmar Company Limited – Posted by Rose
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Sep 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Account Executive, Client Service Department ADK Myanmar Company Limited – Posted by Rose
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Sep 2017