သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Saw Yu Mon

Saw Yu Mon's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Mechanic Aktio Myanmar Co.,LTD. (Rental Services and Sales Of Construction Equipment) – Posted by Saw Yu Mon
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Mechanical Engineer Aktio Myanmar Co.,LTD. (Rental Services and Sales Of Construction Equipment) – Posted by Saw Yu Mon
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Logistics and Asset Control (Female 1 post) Aktio Myanmar Co.,LTD. (Rental Services and Sales Of Construction Equipment) – Posted by Saw Yu Mon
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Dec 2016
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Accountant (Female 1 post) Aktio Myanmar Co.,LTD. (Rental Services and Sales Of Construction Equipment) – Posted by Saw Yu Mon
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Dec 2016
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Accountant (Female 1 post) Aktio Myanmar Co.,LTD. (Rental Services and Sales Of Construction Equipment) – Posted by Saw Yu Mon
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Dec 2016