သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

SolarBK

SolarBK's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  ADMIN STAFF Company - Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) – Posted by SolarBK
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Aug 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  MECHANICAL/ ELECTRICAL (ME) ENGINEERS: Company - Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) – Posted by SolarBK
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Aug 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  SALES/ MARKETING SPECIALISTS Company - Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) – Posted by SolarBK
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Aug 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  CHIEF/ DEPUTY OF REPRSENTATIVE OFFICE Company - Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) – Posted by SolarBK
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Aug 2017