သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

tuntheingi

tuntheingi's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  Document Controller (8 Posts) Trust Venture Partners Company – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Sep 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Document Controller Company - TVP Myanmar Co., Ltd – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Sep 2017