သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

tuntheingi

tuntheingi's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Head of Inventory, Warehouse & Logistic Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Warehouse & Logistic Manager (Telecom) Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  System Senior Staff (Call Center Department) Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Senior Staff (Call Center Department) Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jan 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  FTTH Team Manager (Internet Service Sales Dept) Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jan 2017
 6. Type
  Contract
  Job
  B2B Sales Corporate Senior Staff (4 Posts) Telecom Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Dec 2016
 7. Type
  Contract
  Job
  Sale Planning/ Sale Support Senior Staff (2 Posts) / Telecom Field Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  22 Dec 2016