သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Wai Yin Yeo

Wai Yin Yeo's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Manager – Based in Yangon. Company - Alphasearch – Posted by Wai Yin Yeo
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Aug 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Manager – Myanmar Company - Alphasearch – Posted by Wai Yin Yeo
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Jul 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Financial Officer – Myanmar Company - Alphasearch – Posted by Wai Yin Yeo
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jul 2018