သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

wincom

wincom's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  HR Protocol Officer Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Dec 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Product Manager Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Dec 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  National Sales Manager Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Dec 2017