သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

wincom

wincom's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  PR Specialist Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Account Executive(Client Services) – Female 1 post Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Marketing Manager WinJobs – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  OSP Manager WinJobs – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jan 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Field Manager (O&M) WinJobs – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jan 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Manager WinJobs – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jan 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Pre Sales Solutions Manager (IP/IT Products) WinJobs – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jan 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Key Account Sales Manager WinJobs – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jan 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  PR Specialist Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017