သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

wincom

wincom's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant ( Male/Female – 1 post) Company - Accountant – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Mar 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Manager(Male/Female-1 post) Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Mar 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Account Executive(Client Services) – Male/Female 4 post Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Finance Manager WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Product Manager(Device) – Telecom Industry Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Regional Sales Manager(Mandalay/Nay Pyi Daw)-Telecom Industry Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Mar 2017