သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

YatfaiMyanmar

YatfaiMyanmar's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant / Senior Accountant Win Yatfai Myanmar Ltd. – Posted by YatfaiMyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Feb 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant / Senior Accountant YatfaiMyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Feb 2019
 3. Type
  Contract
  Job
  HR & Admin Officer / Senior HR & Admin Officer Win Yatfai Myanmar Ltd. – Posted by YatfaiMyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jan 2019
 4. Type
  Contract
  Job
  Accountant / Senior Accountant YatfaiMyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jan 2019