သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

ZKG International

ZKG International's job listings

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Warehouse store-keeper ZKG Asia Limited – Posted by ZKG International
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Sep 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Warehouse Supervisor ZKG Asia Limited – Posted by ZKG International
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  31 Aug 2018