သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Articles

By Carole Martin

ယခုေခတ္မွာ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးကို ဘယ္လို ပံုစံဝတ္ဆင္သြားရမလဲ လို႕ လူ (၁၀၀) ကို ေမးၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ အမ်ားစုက “ခပ္႐ိုး႐ိုးပဲ ဝတ္သြားပါ” လို႕ ေျပာၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

အဝတ္အစားဆင္ယင္မႈအတိုင္ပင္ခံ ႏွင့္ Association of Image Consultants International ၏ ယခင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ Anna Soo Wildermuth က “အဝတ္အစားဆိုတာ ကိုယ္ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးဆိုတာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သင့္ၿပီး၊ လူတကာက အထူးသတိထားမိစရာ မလိုပါဘူး။” သူက အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသြားတဲ့အခါ ေ႐ွာင္႐ွားသင့္တဲ့ မွားယြင္း ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈ (၁၀) မ်ဳိးကို အခုလို ေထာက္ျပသြားပါတယ္။

Continue reading »

အလုပ္ရွာေဖြေနသူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မည္သို႕ပင္ ဥာဏ္အေကာင္းဆံုး ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီဆံုးသူ ျဖစ္ေနေသာ္ လည္း၊ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တာလဲ ဟု သင္ ေမးခြန္း ထုတ္ပါလိမ့္မည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုျခင္းသည္ သင္ယူရေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္အေပၚ ပထမဆံုး ထင္ျမင္ခ်က္ေကာင္းေကာင္း ရရွိေစႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႕အတြက္ ဒုတိယအခြင့္အေရး ရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သင္၏ အလုပ္အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုမႈ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို ေလ့လာပါ။

Continue reading »

By NicoleWilliams.com staff

ဖုန္းျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္႐ွင္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ နည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာလုိက္ရျခင္းျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ စီစစ္ႏိုင္ၿပီး၊ မည္သူသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ resume ကို အြန္လိုင္းမွ ေပးပို႕ထားျခင္း၊ upload လုပ္ထားခဲ့ပါက၊ ဖုန္းျမည္သံၾကားရသည္ႏွင့္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစရန္ ေအာက္ပါ အတိုင္း အသင့္ျပင္ထားႏုိင္ပါသည္။

Continue reading »

Resume/CV (သို႕) ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ဆိုတာ ဘာလဲ
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ သည္ အလုပ္ရရန္အတြက္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားသည္ သင့္အား အင္တာဗ်ဴးမ်ား ရေစၿပီး၊ ၄င္းတို႕မွတဆင့္ အလုပ္ေခၚလႊာမ်ား ရရွိေစပါသည္။

Continue reading »

Cover Letter ဆိုတာ ဘာလဲ။
Cover Letter ကို သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ (resume) ႏွင့္အတူ သင္၏ အနာဂတ္ အလုပ္ရွင္မ်ားထံသို႕ ေပးပို႕ရပါသည္။ Resume/CV Sample ကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Continue reading »

စိတ္ရႈပ္ေထြးဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္တင္ျခင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ခန္႕အပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းလာမႈ ရရွိရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္တြင္ Cover Letter ေကာင္းတစ္ခုေရးနည္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုအပတ္တြင္လည္း မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသံုး၀င္မည့္ အလုပ္အတြက္ အရမ္းအေရးၾကီးေသာ CV/Resume ေကာင္းတစ္ခုကို ေရးသားနည္းကို ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB

Continue reading »

MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB

 

ယခုေခတ္တြင္ Cover Letter မ်ားအား စာ႐ြက္ျဖင့္ ေပးပို႕ျခင္းထက္၊ အင္တာနက္ေပၚမွ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ ေပးပို႕သည္က ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ္လည္း၊ ၄င္းသည္ သင့္အား အလုပ္ခန္႕မည့္သူအတြက္ သင့္အေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာ ပံုရိပ္ေဖာ္ ေျပာျပခြင့္ႏွင့္၊ ဘာေၾကာင့္ ၄င္းရာထူးအတြက္ လြန္စြာသင့္ေလွ်ာ္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္ခြင့္ေပးသည့္ ပထမဆံုးအခြင့္အေရး ျဖစ္လ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။ Cover letter သည္ မိမိ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ွင္မ်ားအေၾကာင္း အခ်ဳပ္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႕မည့္ မန္ေနဂ်ာအား မိမိသည္ ၄င္းရာထူးတာဝန္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အေရာင္းထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ အလုပ္ေသခ်ာ စရွာသူတစ္ေယာက္အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ Cover Letter ကို ဘယ္ကစေရးရမလဲျဖစ္ေနတတ္သည္မွာလဲ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ႏွင့္ MyanmarJobsDB/LinkedIn profile တြင္ တြဲဖက္တင္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး cover letter ေရးသားနည္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။

Continue reading »

By Rachel Emma Silverman

Rover.com ကုမၸဏီ၏ website တြင္ maintenance engineer အလုပ္ရရွိသြားေသာ ဂ်ဳိဟန္ ဟယ္လာသည္ အရာရာ ျမန္ဆန္လြန္းလွေသာ ပထမဆံုး အလုပ္ဆင္းေသာေန႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အတြက္ အံ့ၾသမိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တစ္ရက္ထဲမွာပဲ Live run ေနတဲ့ ကုမၺဏီ၀ဗ္ဆိုက္ကို အမ်ားၾကီးျပင္ဆင္ၿပီး update လုပ္လိုက္တယ္။ ကုဒ္ေတြခ်က္ျခင္းေျပာင္း၊ အထက္အသင္းေခါင္းေဆာင္ကို ခ်က္ျခင္းတင္ျပရတယ္။ ဒါဟာဘာကိုျပလဲဆိုေတာ့ ကုမၺဏီရဲ႕ လိုအပ္တဲ့စနစ္ေတြ၊ ပစၥည္းေတြ၊ ကိရိယာ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြအဆင္သင့္ ရွိေနၿပီး ေရာက္႐ွိလာတဲ့ ၀န္ထမ္းအသစ္ကို ခ်က္ျခင္းအလုပ္ခြင္မွာ ေနသားၾကေစတာပဲ။ တစ္ရက္လံုးထိုင္ၿပီး ၀န္ထမ္းမွတ္ပံုတင္ကဒ္၊ သို႕ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးရဖို႕ အလဟႆေစာင့္ဆိုင္းေနရတာမ်ိဳးမရွိဘူးေပါ့။” 

MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB

Continue reading »

ၿပီးခဲ့သည့္စာေစာင္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အလုပ္ေခၚစာေရးသားရာတြင္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ ရာထူးတာ၀န္ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုကို ေသခ်ာေရးသားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ခါတြင္ေတာ့ Job Description ေကာင္းတစ္ခု မည္သို႕ေရးသားရမည္ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္အၾကံျပဳလိုပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႕၀န္ထမ္းငွားရာတြင္ တစ္နည္းတစ္ဖံုအသံုး၀င္ႏိုင္ေပမည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရာထူးတာ၀န္ေဖာ္ျပခ်က္ေကာင္းတစ္ခုတြင္ ဤအခ်က္မ်ားနဲ႕ျပည့္စံုသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

MyanmarJobsDB

MyanmarJobsDB – Image Copyright @shho

Continue reading »

MyanmarJobsDB Job Description

MyanmarJobsDB

 

အေသးစား မွ အလတ္စား စီးပြားေရးပိုင္ရွင္၊ သို႕မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သူ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ေခၚစာတစ္ခု  ေရးသားျခင္းထက္ ပိုအေရးႀကီးၿပီး၊ အသံုးဝင္ေသာ အျခားေသာ အလုပ္မ်ားသန္းခ်ီ၍ ရွိေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေကာင္းယူဆပါလိမ့္မည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို တစ္ခဏပဲ အသံုး၀င္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုအတြက္ အခ်ိန္ကုန္မည့္အစား အျခားလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားေပၚ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းက ပိုမို ေကာင္းမြန္မည္ဟုလည္း ထင္ျမင္ေနလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ထုိကဲ့သို႕ ေတြးပါက လြန္စြာ မွားယြင္းသြားပါလိမ့္မည္။

Continue reading »

noun_project_10020

 

 

1. ေစာေစာထၿပီး ၀ီရိယရွိၾကစို႕

အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားကို ေတြ႕လွ်င္ေတြ႕ျခင္း Application Form ျဖည့္၍ေလွ်ာက္ပါက သင္၏ CV ကို အလုပ္ရွင္မွ ဖတ္ရႈမည့္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ေနာင္မွ ေလွ်ာက္မည္၊ မနက္ျဖန္မွေလွ်ာက္မည္ဟု စဥ္းစားမေနပဲ အလုပ္အသစ္ေပၚလွ်င္ေပၚျခင္း CV ပို႕ရန္ မေႏွးပါနဲ႕။

Continue reading »

နိဒါန္း

စာေရးသူသည္ တစ္ခ်ိန္က MICT Park တြင္ programmer အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္ ထိုစဥ္က On Job Training အျဖစ္လာေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား၊ programming လာသင္ေသာ သင္တန္းသား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ား အမ်ားအျပားႏွင့္ ေတြ႕ထိခဲ့သည္။ အလုပ္ထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရပ္ကြက္ထဲတြင္ လည္း သူငယ္ခ်င္း တစ္ျဖစ္လဲ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ လူငယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွာေနေသာလူငယ္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္သင့္တိုင္း စကားေျပာျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ ျပည္တြင္းတြင္ အေအာင္ ျမင္ဆံုး education website တစ္ခုျဖစ္ေသာ www.myanmartraining.com အတြက္ လည္း လုပ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ယခုအခါ သူငယ္ခ်င္း (၁၃) ေယာက္ေလာက္ ႏွင့္ စုေပါင္းၿပီး IVY(Ignited Voluntary Youth) ဟုေခၚေသာ NGO တစ္ခုတည္ေထာင္ကာ Alterative Education ႏွင့္ ပက္သက္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ ေလ့လာလွ်က္ရွိသည္။ မိမိ၏ အနည္းငယ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပညာေရး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပက္သက္လွ်င္ လုိအပ္မည္ဟုထင္ေသာ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Continue reading »