သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

News

Comments Off on Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း

Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း

Posted by | March 31, 2016 | Articles, Training/Education

Schindler အုပ္စုသည္ ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္ၿပီး ဓါတ္္ေလွကားမ်ားႏွင့္ စက္ေလွကားမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်္တြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၄,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Myanmar Jardine Schindler Ltd. သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္႐ံုးခ်ဳပ္တည္ရွိၿပီး မႏၱေလးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ေစ်းကြက္တြင္ဦးေဆာင္ေနသည့္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ Myanmar Jardine Schindler သည္ အေဆာက္အဦးအမ်ိဳးအစားအားလံုးတို့အတြက္ ဓါတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကားႏွင့္ ေရြ႔လ်ားစက္ေလွကားမ်ားကို ေရာင္းခ်တပ္ဆင္ဝင္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Myanmar Jardine Schindler သည္ ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံ Non-Profit အဖြဲ႔အစည္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Center for Vocational Training (CVT) ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ဓါတ္ေလွကားႏွင့္ စက္ေလွကားနယ္ပယ္တြင္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလိုသည့္ ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဦးဆံုးျဖစ္သည့္ Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program သင္တန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စာေတြ႔လက္ေတြ႔မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားမ်ားကိုစတင္လက္ခံေနၿပီျဖစ္သည္။ 

Continue reading »

Stamford

Stamford International University, Bangkok Thailand မွ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္သာကုန္က်ေသာ (၁ ႏွစ္) MBA ဘြဲ႔ႏွင့္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လ်င္ သိန္း ၅၀ ခန္႔သာကုန္က်ေသာ Internship ပါဝင္သည့္ Bachelor Degree မ်ားအေၾကာင္း ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို January 10, 2016 (Sunday) တြင္ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Stamford International University (STIU) တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ပညာဆည္းပူးၾကၿပီး၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ Truly International University တစ္ခုျဖစ္သည္။ SITU သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Laureate International Universities ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ကာအသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေက်ာင္းစားရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ရယူႏိုင္ၿပီး၊ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ဥေရာပႏိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္မ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ Student Exchange Program မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ား အမ်ားဆံုးပညာသင္ၾကားရာေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Global Networking ရယူႏိုင္ေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Email: [email protected] ႏွင့္ Website: www.stamford.edu သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

cof-biz

အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ City of Oxford College (အစိုးရေကာလိပ္) မွေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ ကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္ေန႕ တန္းခြဲအတြက္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း iAcademic Institute မွသိရွိရသည္။ အဆိုပါ ဒီပလိုမာဘာသာရပ္ တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္

 • Business Environment
 • Economics,
 • Human Resource Management,
 • Principles of Marketing,
 • Principles of Accounting ႏွင့္
 • Management & Organisational Behaviour ဘာသာရပ္မ်ားကို City of Oxford College မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ႏွင့္ စာေမးပြဲပံုစံ မ်ားအတိုင္း ဘာသာရပ္အလိုက္ ပိုင္ႏိုင္ကြ်မ္းက်င္စြာ သင္ၾကား ေပးႏိုင္ျပီး City of Oxford College မွ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဆရာ၊ ဆရာမၾကီးမ်ား မွ သင္ၾကားပို႔ခ် စစ္ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

တစ္ပတ္လွ်င္ (၄) ရက္ ရံုးခ်ိန္လြတ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ (၅) လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေၾကးမ်ားကိုလည္းအရစ္က်ခြဲသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ၊ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား ၊ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားျပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ား iAcademic Institute ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၈၃၁၉၁၁၊ ၀၁ ၅၃၉၁၃၀၊ (သို႕မဟုတ္)

အခန္း (၈၀၃)၊ ၈လႊာ၊ ပန္းျခံတာ၀ါ၊ ေျမနီကုန္း။ သို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on City of Oxford College, UK မွ ေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ

City of Oxford College, UK မွ ေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ

Posted by | August 12, 2015 | News, Training/Education

အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ City of Oxford College (အစိုးရေကာလိပ္) မွေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ ကို ၾသဂုတ္လ (၁၈) တန္းခြဲအတြက္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း iAcademic Institute မွသိရွိရသည္။ အဆိုပါ ဒီပလိုမာဘာသာရပ္ တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္

 • Business Environment
 • Economics,
 • Human Resource Management,
 • Principles of Marketing,
 • Principles of Accounting ႏွင့္
 • Management & Organisational Behaviour ဘာသာရပ္မ်ားကို City of Oxford College မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ႏွင့္ စာေမးပြဲပံုစံ မ်ားအတိုင္း ဘာသာရပ္အလိုက္ ပိုင္ႏိုင္ကြ်မ္းက်င္စြာ သင္ၾကား ေပးႏိုင္ျပီး City of Oxford College မွ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဆရာ၊ ဆရာမၾကီးမ်ား မွ သင္ၾကားပို႔ခ် စစ္ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

တစ္ပတ္လွ်င္ (၄) ရက္ ရံုးခ်ိန္လြတ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ (၅) လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေၾကးမ်ားကိုလည္းအရစ္က်ခြဲသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ၊ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား ၊ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားျပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ား iAcademic Institute ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၈၃၁၉၁၁၊ ၀၁ ၅၃၉၁၃၀၊ (သို႕မဟုတ္)

အခန္း (၈၀၃)၊ ၈လႊာ၊ ပန္းျခံတာ၀ါ၊ ေျမနီကုန္း။ သို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

  ရုရွားပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၏ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖစ္ျပီးအစိုးရတကၠသိုလ္ ျဖစ္ေသာ SouthWest State University မွ ေပးအပ္မည့္ Master of Business Administratin (MBA) ကို စက္တင္ဘာလ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ iAcademic Institute ၌ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။.စုစုေပါင္း ဘာသာရပ္ (၁၂) ခု ျဖစ္ေသာ
(1) Marketing Management (2) Managerial Finance and Accounting, (3) Business Research (4) Project Management (5) Managerial Economics (6) Human Resource Management (7) International Business and Trade (8) Management (9) Business Development Management (10) Operations Management (11) Strategic Management (12) Leadership and Organizational Behavior ႏွင့္ Capstone Project (၁) ခု ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းကာလ (၁၄) လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

.
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ား၊ Assessment Method မ်ားအတိုင္း ကို SouthWest State University မွ အသိအမွတ္ျပဳ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမၾကီးမ်ား မွ သင္ၾကား ပို႕ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ SouthWest State University မွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ Case Study မ်ား၊ ျဖင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ အခက္အခဲမ်ားကို မိမိတို႕ ၏ ကိုယ္ပိုင္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္မႈ မ်ား ႏွင့္ဆန္းစစ္အေျဖရွာ ၾကရမည္လည္းျဖစ္သည္။ အတန္းခ်ိန္မ်ားကိုလည္း ရံုးခ်ိန္လြတ္ စီစဥ္ထားေပးထားပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို လည္း အရစ္က်စနစ္ႏွင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
.
ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိျပီးသူမ်ား (သို႕မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာလက္မွတ္တစ္ခုခု ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္ငန္းခြင္အေတြြ႕အၾကံဳ (၂) ႏွစ္္ရွိထားျပီး အသက္ (၂၂) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
.
တက္ေရာက္လိုသူမ်ား iAcademic Institute ( ph no : 09 254831911, 01 539130 ) အခန္း (၈၀၃) ၈ လႊာ၊ ပန္းျခံတာ၀ါ ေျမနီကုန္းသို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on Inspiro Institute မွ Institute of Leadership and Management(UK) မွတိုက္ရိုက္ခ်ိီးၿမွင္.ေသာစီးပြားေရးစီမံခန္.ခြဲမွဳ ႏွင္. ေခါင္းေဆာင္မွဳ သင္တန္းမ်ားဖြင္.လွစ္မည္

Inspiro Institute မွ Institute of Leadership and Management(UK) မွတိုက္ရိုက္ခ်ိီးၿမွင္.ေသာစီးပြားေရးစီမံခန္.ခြဲမွဳ ႏွင္. ေခါင္းေဆာင္မွဳ သင္တန္းမ်ားဖြင္.လွစ္မည္

Posted by | May 11, 2015 | News, Training/Education

တိုးတက္ေၿပာင္းလဲလာတဲ.ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ၿပည္.၀ေသာ စီမံခန္.ခြဲမွဳကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင္. မန္ေဂ်ာမ်ားေလ.က်င္.ေမြးထုတ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္.တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္မွဳစြမ္းရည္ၿပည္.၀ေသာ ၿပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအခ်ိန္တိုအတြင္းအထိေရာက္ဆံုးေလ.က်င္.သင္ၾကားေပးရန္ႏွင္.လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား ခံစားခြင္.လစာၿမင္.မားေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ စတဲ.ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ. Inspiro Institute ကိုဖြဲ.စည္းတည္ေထာင္ခဲ.ပါတယ္။

 

22

 

Inspiro Institute ဟာ Institute of Leadership and Management,(ILM) UK ၏ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ထမဆံုး ႏွင္.တစ္ခုတည္းေသာတရား၀င္အသိအမွတ္ၿပဳ ခံရတဲ. Management Development center ၿဖစ္ပါတယ္။

ILM(UK) ဟာဥပေရာပမွာပထဆံုးနဲ.UK ရဲ.အၾကီးမားဆံုးနဲ. အက်ယ္ၿပန္.ဆံုးစီမံခန္.ခြဲမွဳဖြံ.ၿဖိဳးေရး ႏွင္.ေလ.က်င္.သင္ၾကားေရးအဖြဲ.အစည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ILM UK ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ Supervisor မ်ားအၾကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္းခုႏွစ္သိန္းခြဲ ၇၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ကိုေလ.က်င္.သင္ၾကားေပးၿပီးၿဖစ္တယ္။ လက္ ရွိ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ စီမံခန္.ခြဲမွဳ မန္ေနဂ်ာသံုးေသာင္းငါးေထာင္ ၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တဲ. Membership အဖြဲ.အစည္းတစ္ခုလဲၿဖစ္ပါတယ္။

 

Inspiro Institute အေနနဲ.မၾကာမွီမွာ ILM UK မွတိုက္ရိုက္ခ်ီးၿမွင္.မယ္.စီးပြားေရးစီမံခန္.ခြဲမွဳ ႏွင္. ေခါင္းေဆာင္မွဳ ဖြံၿဖိဳးေရးသင္တန္းမ်ားကိုပို.ခ်ေပးေတာ.မွၿဖစ္ပါတယ္။

 

Inspiro Institute မွ

၁။ “Executive Development Program in Human Resource Management”

HRမန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္(သို.မဟုတ္) HR မန္ေနဂ်ာအၿဖစ္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္လိုသူမ်ား (သို.မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတြင္ HR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားၿဖင္.စနစ္တစ္က် စီမံခန္.ခြဲလိုသူမ်ားအတြက္Program.

၂။ “Executive Development Program in Project”

Project မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္(သို.မဟုတ္) Projectမန္ေနဂ်ာအၿဖစ္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္လိုသူမ်ား (သို.မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတြင္Project Management လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုႏိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားၿဖင္.စနစ္တစ္က်စီမံခန္.ခြဲလိုသူမ်ားအတြက္ Program.

၃။ “Executive Development Program in Tourism Management”

ခရီးသြားလာေရး၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားမွမန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္(သို.မဟုတ္) Tourism Sector တြင္ မန္ေနဂ်ာအၿဖစ္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္လိုသူမ်ား (သို.မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းတြင္Tourism Management လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုႏိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားၿဖင္.စနစ္တစ္က်စီမံခန္.ခြဲလိုသူမ်ားအတြက္Program

၄။ “Executive Development Program in Service Leadership”

Service Oriented Industry မ်ားၿဖစ္ေသာေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ဘဏ္မ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ား(သို.မဟုတ္) Service Sectors တြင္မန္ေနဂ်ာအၿဖစ္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္လိုသူမ်ား (သို.မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတြင္ႏိုင္ငံတစ္ကာလုပ္ငန္းမ်ားတန္းတူ Customer Service ကိုအေလးထားလိုသူမ်ားအတြက္ Program

ဆိုၿပီး Executive Development Program series ၄ ခုကိုဖြင္.လွစ္ထားပါတယ္။ သင္တန္းအားလံုးကိုရံုးခ်ိန္ၿပင္ပအတန္းမ်ားသာဖြင္.လွစ္ထားၿပီးသင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားပိုမုိအဆင္ေၿပေစရန္ Sunday class ႏွင္. ရံုးခ်ိန္ၿပင္ပတန္းသင္တန္းခ်ိန္ ႏွစ္ခ်ိန္ မွ ၾကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ILM,UK မွတိုက္ရိုက္ခ်ီးၿမွင္.ေသာ Professional Qualification ေၾကး၊သင္တန္းေၾကး၊ learning materials ေၾကး၊ ILM,UK Studying member ေၾကးအားလံုးအၿပီးအစီးက်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲ(၂၅၀,၀၀၀) က်ပ္သာက်သင္.မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ILM,UK မွတိုက္ရိုက္ခ်ီးၿမွင္.ေသာ Professional Qualifications ရရွိရန္ေတာ. သင္တန္း ခ်ိန္အၿပည္.အ၀တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္တမ္းေၿဖဆိုေအာင္ၿမင္ၿပီးတကၠသိုလ္တက္ဆဲလူငယ္မ်ားအတြက္၊ (သို.မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေသာလူငယ္မ်ားအတြက္  Leadership Development program for Youth Entrepreneurs Program ဆိုၿပီးလဲေန.တက္ ၁ လ Program တစ္္ခုလဲရွိပါတယ္။

Inspiro Institute ရဲ. သင္တန္းအားလံုးဟာအခ်ိန္တို(အခ်ိန္ ၂ လ အတြင္း) ႏိုင္ငံတစ္ကာအသိအမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ရရွိႏိုင္ၿခင္း၊ သင္တန္းအားလံုးအတြက္အတြက္လုပ္ငန္းခြင္အေတြ.အၾကံဳရွိအၾကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင္. သင္ၾကားေရးအေတြ.အၾကံဳၿပည္.၀ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ကာမဟာဘြဲ.ရ၊ပါရဂူဘြဲ.ရဆရာဆရာမမ်ား က ပူးေပါင္းသင္ၾကားၿခင္း၊ သင္တန္းသားအားလံုးကို ႏိုင္ငံတစ္ကာ မွ စီမံခန္.ခြဲ.မွဳမန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင္. Network ရရွိႏိုင္ရန္၊ စီမံခန္.ခြဲမွဳ စာေပ၊အသိပညာစာတမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ILM ၏ membership ကို ၆ လအခမဲ.ေပးၿခင္း၊ သင္ရိုးမ်ားကိုလဲ ၿပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအေၿခအေန၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာစီမံခန္.ခြဲမွဳပညာရပ္မ်ား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဖြံ.ၿဖိိဳးမွဳ သံုးနားညီ model ၿဖင္. ေရးဆြဲထားၿခင္း၊ lecturing အၿပင္၊ role play၊ Simulation။ project မ်ားၿဖင္. လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတိုက္ရိုက္အသံုး၀င္ ေအာင္သင္ၾကားေပးၿခင္း၊ ရံုးခ်ိန္လြတ္အတန္းမ်ားႏွင္. မိမိအဆင္ေၿပသည္.အခ်ိန္ညွိႏွိဳင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားၿခင္းစတဲ. တမူထူးၿခားဆန္းသစ္မွဳမ်ာစြာနဲ.အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္။

 

InspiroInstite ၏ သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္သိရွိလိုပါက

Inspiro Institute အခန္း ၄၀၄ မိုးစႏၵာ ကြန္ဒို၊ မိုးစႏၵာလမ္းလွည္းတန္းကမာရြတ္၊ ဖုန္း ၀၉၉၇ ၈၇၈ ၆၄၆၅၊ ၀၉၂၅၄၃၇၉၅၄၅၊ ၀၉၅၁၄၅၅၃၀ [email protected] သို.ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးၿမန္းႏိုင္ပါတယ္။

 

Comments Off on Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း

Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း

Posted by | March 11, 2015 | News, Training/Education

Schindler အုပ္စုသည္ ဆြဇ္ဇလန္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ျပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၅၄,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဓာတ္ေလွကား ႏွင့္ စက္ေလွကားမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Myanmar Jardine Schindler Ltd. သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ရံုးခ်ဳပ္တည္ရွိျပီး မႏၱေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ရံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ေစ်းကြက္ တြင္ဦးေဆာင္ေနသည့္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ Myanmar Jardine Schindler သည္ အေဆာက္အဦးအမ်ဳိးအစားအားလံုးအတြက္ ဓာတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကား ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားစက္ေလွကားမ်ားကုိ ေရာင္းခ်တပ္ဆင္၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Myanmar Jardine Schindler သည္ ဆြဇ္ဇလန္ႏုိင္ငံ Non-profit အဖြဲ႔အစည္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Center for Vocational Training (CVT) ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ဓာတ္ေလွကား ႏွင့္ စက္ေလွကားနယ္ပယ္တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုိသည့္ အင္ဂ်ီနီယာဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပထမဆံုး ျဖစ္သည့္ Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program သင္တန္းကုိ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ မ်ားျဖင့္ တစ္ႏွစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ Schindler-CVT Vertical Transportation Certification Program အတြက္ A.G.T.I (Mechnical, Electrical, Mechatronic) ႏွင့္ B.E (Mechnical, Electrical and Mechatronic) ဘြဲ႕ရမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ပါသည္။

သင္တန္းကာလအတြငး္ CVT သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမၾကီးမ်ား ႏွင့္ Schindler ကုမၸဏီ၏ Technical Specialist မ်ားမွလည္း အေကာင္းမြန္ဆံုး စာေတြ႔လက္ေတြ႔မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလမွာတစ္ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ ေမလတြင္ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းျပီးဆံုးပါက သင္တန္းသားမ်ားကုိ Schindler တြင္အလုပ္ခန္႔ထားသြားမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလအတြင္းတြင္ သင္တန္းေၾကးေပးစရာမလိုဘဲ ကုမၸဏီမွပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး လည္းေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္

အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားေသာ CV Form ႏွင့္အတူ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ၊ ဘဲြ႕လက္မွတ္ ဓာတ္ပံုတို႔ႏွင့္အတူ Myanmar Jardine Schindler Ltd. အမွတ္ (၁/၄) ၊ ပါရမီလမ္း၊ လႈိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ လူကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ေစ၊  [email protected] သုိ႔ Online  မွတစ္ဆင့္လည္း  ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

                                                            Talent Today, Leader Tomorrow

 

 

Comments Off on Web Application Development C# (Basic, Advance) သင္တန္း

Web Application Development C# (Basic, Advance) သင္တန္း

Posted by | February 13, 2015 | News, Training/Education

* စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံမ်ားစြာ႐ွိျပီး Enterprise Web Applications မ်ားကုိ လက္႐ွိဦးေဆာင္ ေရးသားေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား ကုိယ္တုိင္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

* စတင္ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ Basic Course ႏွင့္ Career Upgrade လုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ Advance Course တုိ႔ကုိ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး သင္တန္းျပီးဆုံးသည္ႏွင့္ ASP.NET C# ကုိ ကုိင္တုိင္ ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ျမင္စြာ ေရးသားႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးေနပါျပီ။

+ ASP.NET MVC 5
+ Entity Framework
+ Store Procedure
+ JQuery
+ Boostrap CSS
+ Adobe Photoshop (Basic)

* သင္တန္းကုိ လက္႐ွိ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႔တုိ႔တြင္သာ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ဆက္သြယ္ဆုံစမ္းရန္
===========
အမွတ္(၃၄)၊ ၄လြာ၊ ဖ်ာပုံလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း :: 09 – 5231 938, 09 – 42031 9991

Comments Off on MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမွႈ အစီအစဥ္

MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမွႈ အစီအစဥ္

Posted by | February 5, 2015 | Career Opportunity, News

MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd သည္ Mobil Lubricants ၏ ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါသည္.။ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ Mobil စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီမ်ား ျဖန္႔ခ်ီေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး Customer တိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေစရန္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ျဖန္႕က်က္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္.။

 သင္၏ စက္ရံုအလုပ္ရံုႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ Mobil မွထုတ္လုပ္ေသာ ေလာင္စာဆီ၊ ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ ဒီဇယ္ဝိုင္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆီမ်ားမွ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္.။
Mobil_logo Color
တစ္ကမာၻလံုးအႏွံ႔ ကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ထားေသာ ExxonMobil Lubricants ၏ ေနာက္ကြယ္မွ လည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီလည္းျဖစ္ပါသည္.။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိထားေသာ ျဖန္႔ခ်ီေရးကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔တြင္လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားၿပီး အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္.။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ Lubricants မ်ားထံမွ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးမ်ား ရယူႏိုင္ၿပီး Exxonmobil ႏွင့္ နီးကပ္စြာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္.။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ Customer မ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး စက္ဆီေခ်ာဆီဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးေနပါသည္.။
ယခုလက္ရိွအခိ်န္တြင္ MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။
(1) Product Trainer
www.myanmarjobsdb.com/jobs/product-trainer-2/
(2) Senior Sales Executive
http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/senior-sales-executive-6/
Comments Off on Diploma in Business & Management (Awarded by UK)

Diploma in Business & Management (Awarded by UK)

Posted by | January 22, 2015 | News, Training/Education

အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ City of Oxford College (အစိုးရေကာလိပ္) မွေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ ကို iAcademic Institute တြင္ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာႏွင့္တက္ေရာက္ႏိုင္။

 

–       Business Environment,

–       Economics,

–       Human Resource Management,

–       Principles of Marketing,

–       Principles of Accounting ႏွင့္

–       Management & Organisational Behaviour

 

ဘာသာရပ္မ်ားကို City of Oxford College မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရန္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီ၍ သင္ၾကားရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ၀ါရင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားမွစနစ္တက် သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

တပတ္လွ်င္ (၄) ရက္ ရံုးခ်ိန္လြတ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ (၅) လၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္သည္။

( ၁၀ ) တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား ၊ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားျပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ သေဘာတရားမ်ား၊ အေျခခံစီးပြားေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္း သိျမင္လာျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပန္လည္ အသံုးခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ား iAcademic Institute ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၈၃၁၉၁၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၀၉၄၃၊  သို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on Diploma in Business & Management (Awarded by UK)

Diploma in Business & Management (Awarded by UK)

Posted by | January 22, 2015 | News, Training/Education

အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ City of Oxford College (အစိုးရေကာလိပ္) မွေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ ကို iAcademic Institute တြင္ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာႏွင့္တက္ေရာက္ႏိုင္။

 

–       Business Environment,

–       Economics,

–       Human Resource Management,

–       Principles of Marketing,

–       Principles of Accounting ႏွင့္

–       Management & Organisational Behaviour

 

ဘာသာရပ္မ်ားကို City of Oxford College မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရန္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီ၍ သင္ၾကားရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ၀ါရင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားမွစနစ္တက် သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

တပတ္လွ်င္ (၄) ရက္ ရံုးခ်ိန္လြတ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ (၅) လၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္သည္။

( ၁၀ ) တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား ၊ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားျပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ သေဘာတရားမ်ား၊ အေျခခံစီးပြားေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္း သိျမင္လာျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပန္လည္ အသံုးခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ား iAcademic Institute ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၈၃၁၉၁၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၀၉၄၃၊  သို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) ႏွစ္ MBA ဘြဲ႕ ကိုစင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၃၀%ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ ျဖင့္ March 2015 Intake တြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲက်င္းပၿပဳလုပ္မည္။

University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) ႏွစ္ MBA ဘြဲ႕ ကိုစင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၃၀%ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ ျဖင့္ March 2015 Intake တြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲက်င္းပၿပဳလုပ္မည္။

Posted by | January 16, 2015 | News, Scholarship, Training/Education

ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ University of Chester, UK မွ ေပးအပ္မည့္ MBA ဘြဲ႕ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ Dimensions International College, City Campus တြင္ ၃၀% ပညာသင္ဆုျဖင့္ Sep 2014 Intake ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ယင္းပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ အတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲအား လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ( ၂၆ )  တနလၤာေန႕တြင္ ေန႕လည္ (၁း၀၀) မွ (၃း၀၀) အတြင္း က်င္းပၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

Dimension 4

 

University of Chester သည္ UK ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားတြင္ အေစာဆံုးတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ နာမည္ၾကီး တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအoင္ျဖစ္သည္။

ထို ့အၿပင္ UK ႏိုင္ငံ၏  စီးပြားေရး ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲ မႈ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားပို႕ခ်ေပးလ်ွက္ရိွေသာေက်ာင္းၾကီး ( ၁၁၆ ) ေက်ာင္းအနက္ Ranking ( ၃၇ ) ရရိွထားေသာ ေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီး ခိုင္မာမွုရွိေသာ တကၠသိုလ္ၾကီးတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။

ယင္းတကၠသိုလ္ၾကီး၏စင္ကာပူႏိုင္ငံ partner college တခုျဖစ္ေသာ Dimensions International College တြင္လာမည့္ March 2015 ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၿမန္မာၿပည္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၃၀% MBA ဘာသာရပ္ ပညာသင္ဆုကိုခ်ီးၿမွင့္ေပးအပ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူ Dimenisons International College ၏ City Campus တြင္  တက္ေရာက္ရၿခင္းၿဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္စရိတ္အကုန္အက်သက္သာမည္ ၿဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းၿပီးပါက UK ႏိုင္ငံ University of Chester မွ ေပးအပ္ေသာ MBA ဘြဲ ့ကို တိုက္ရိုက္ရရွိႏိုင္ မွာၿဖစ္ပါသည္။

ထို  ့အၿပင္ အထူးအခြင့္အေရး အေနၿဖင့္ ပညာသင္ဆုရရွိေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနၿဖင့္ က်န္ရွိေသာေက်ာင္းစရိတ္၏၇၀% ေက်ာင္းလခကို အရစ္က်စနစ္ၿဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းကာလ ( ၁ ) နွစ္ၾကာၿမင့္ မည္ ၿဖစ္ၿပီး စီမံခန္ ့ခြဲမွုဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို အေျခခံက်က် နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲတတ္ လာေစရန္ စသည္တို႕ကို Case Study မ်ား Assignments မ်ား Individual and Group Project မ်ားၿဖင့္ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

Dimension 5

 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအေတြ႕အၾကံဳရွိထားျပီးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔၏စီမံခန္႔ခြဲမွဳ႕အရည္အခ်င္းမ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာဘာသာရပ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ Advanced management skills မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အခ်ိန္တိုအတြင္းေလ့လာႏိုင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ Specialization ဘာသာရပ္အေနျဖင့္ MBA ( project Management ) ဘာသာရပ္ကိုလည္း အထူးျပဳတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ English အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို Dimensions Education Center  တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ တနလၤာေန႕ ေန႕လည္ (၁း၀၀-၃း၀၀) အတြင္း က်င္းပၿပဳလုပ္မည္ ၿဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းပီး လာေရာက္ေၿဖဆုိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါသည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုလိုသူမ်ား မိမိတို႕၏ဘြဲ႕လက္မွတ္ မိတၱဴတစ္စံုယူေဆာင္လာရပါမည္။

Dimensions International College  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဖုန္း ၊ 09450044117 ၊ 09421076858  သို ့ ၾကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းၿပီး ႏိုင္ပါသည္။

 

Comments Off on Diploma in Business Management ေဖေဖာ္၀ါရီ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္။

Diploma in Business Management ေဖေဖာ္၀ါရီ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္။

Posted by | January 8, 2015 | News, Training/Education

အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ City of Oxford College (အစိုးရေကာလိပ္) မွေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း iAcademic Institute မွသိရွိရသည္။ အဆိုဘာဒီပလိုမာဘာသာရပ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္

–       Business Environment, Economics,

–       Human Resource Management,

–       Principles of Marketing,

–       Principles of Accounting ႏွင့္

–       Management & Organisational Behaviour ဘာသာရပ္မ်ားကို City of Oxford College မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရန္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီ၍ သင္ၾကားရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ၀ါရင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားမွစနစ္တက် သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

 

Dimension 2

 

တပတ္လွ်င္ (၄) ရက္ ရံုးခ်ိန္လြတ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ (၅) လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

 

( ၁၀ ) တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား ၊ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားျပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕အထိေက်ာင္းအပ္သူမ်ားအား သင္တန္းေၾကး၏ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ သေဘာတရားမ်ား၊ အေျခခံစီးပြားေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္း သိျမင္လာျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပန္လည္ အသံုးခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ အတြက္ လူဦးေရ ကန္႕သတ္ခ်က္ရိွျပီး တက္ေရာက္လိုသူမ်ား iAcademic Institute

ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၈၃၁၉၁၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၀၉၄၃၊  အခန္း (၈၀၃)၊ ၈လႊာ၊ ပန္းျခံတာ၀ါ၊ ေျမနီကုန္း။ သို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on IT Professional မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းၿပပဲြ “IT Career Day 2014”

IT Professional မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းၿပပဲြ “IT Career Day 2014”

Posted by | December 9, 2014 | Career Opportunity, News

MyanmarJobsDB ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Lithan University College တို႕ပူးေပါင္း၍ က်င္းပမည့္ အိုင္တီအလုပ္အကိုင္ျပပြဲ(IT Career Day 2014) ကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ ၂၀၁၄ တြင္ နတ္ေမာက္လမ္းရိွ Union Business Centre တြင္ မနက္ (၉) နာရီမွ ေန႕လည္ (၄) နာရီ အထိ က်င္းပၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

Cover Photo

 

IT Career Day 2014 ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ၀န္ထမ္းအလုိရွိေနေသာ အိုင္တီလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အလုပ္ အလုိရွိေနၾကေသာလူငယ္မ်ား၊ IT Professional မ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာစြာျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ ေတြ႕ဆုံၿပီး CV မ်ားလက္ခံျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊အလုပ္ခန္႔ အပ္ႏုိင္ျခင္းစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင္ ့ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ၿဖစ္ပါ၍ မိမိတို႕ဘ၀တိုးတက္မႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေနေသာ IT Professionals မ်ားအေနၿဖင့္ IT Career Day 2014 သို႕ လာေရာက္ေလ့လာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

 

ပြဲအခ်ိန္အေသးစိတ္

က်င္းပမည့္ေန႕           14 December 2014 (တနဂၤေႏြ)

က်င္းပမည့္အခ်ိန္         နံနက္ 9း00 နာရီမွ ညေန 4နာရီ ထိ

က်င္းပမည့္ေနရာ         Lithan University College, Union Business Centre,

#02-07, နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Comments Off on အဂၤလန္ရွိ City of Oxford College, (အစိုးရေကာလိပ္) မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma in English Studies ဘာသာရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္။

အဂၤလန္ရွိ City of Oxford College, (အစိုးရေကာလိပ္) မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma in English Studies ဘာသာရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္။

Posted by | December 8, 2014 | News, Training/Education

အဂၤလန္ရွိ City of Oxford College, (အစိုးရေကာလိပ္) မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma in English Studies ဘာသာရပ္ကို City of Oxford College ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ဦးတည္းေသာအသိအမွတ္ျပဳ ပညာေရး  စင္တာျဖစ္သည့္  iAcademic Institute တြင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ iAcademic Institute တြင္ စစ္ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား ၊ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားျပီးသူမ်ား ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေျဖဆိုလိုသူမ်ားသည္ iAcademic Institute ဖုန္း : 09254831911, 09420030943 တြင္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကလည္းဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။i academic

Comments Off on Myanmar Infrastructure Group ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Myanmar Infrastructure Group ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Posted by | December 8, 2014 | Career Opportunity, News

ရင္းႏွီးၿမွပ္နွံစီမံခန္႕ခဲြမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္ေသာ Myanmar Infrastructure Groupသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ Telecom Operator မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

ယခုလက္ရိွအခိ်န္တြင္ အဆိုပါကုမၸဏီတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားUrgent လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုတိုက္ရိုက္ႏွိပ္ၿပီးအလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) ႏွစ္ MBA Course ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ Diemnsions International College တြင္တက္ေရာက္ရန္ လာမည့္ Jan 2015 Intake အတြက္၀င္ခြင့္မ်ားစတင္လက္ခံျပီ။

University of Chester, UK ၏ ( ၁ ) ႏွစ္ MBA Course ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ Diemnsions International College တြင္တက္ေရာက္ရန္ လာမည့္ Jan 2015 Intake အတြက္၀င္ခြင့္မ်ားစတင္လက္ခံျပီ။

Posted by | December 4, 2014 | News, Scholarship

ျမန္မာႏိုင္ငံမွဘြဲ႕တခုခုရရွိျပီး အသက္ (21) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူမ်ားအတြက္ Master of Business Administration (MBA) ဘြဲ႔ကို Dimensions International College, Singapore တြင္ (1)ႏွစ္တက္ေရာက္ရံုျဖင့္ UK ႏိုင္ငံ University of Chester မွခ်ီးျမွင့္ေသာဘြဲ႕ကိုရရွိႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

DImension 3

University of Chester သည္ UK ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ေလာကတြင္အေစာဆံုးတည္ေထာင္ခဲ့ေသာတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားထဲ

တြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 2013 Guardian  University Guide  အရ UK ႏိုင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ တိုးတက္မႈ အျမင့္ဆံုး တကၠသိုလ္ၾကီး တခု ျဖစ္ပါသည္။ UK ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲ မႈ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးလ်ွက္ရိွေသာေက်ာင္းၾကီး ( ၁၁၆ ) ေက်ာင္းအနက္  Ranking ( 37 ) ရရိွထားေသာ တကၠသိုလ္ၾကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ UK ႏိုင္ငံ၏အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ ၁၂၀ အနက္ Ranking ( 52 ) ရရိွေသာ ေက်ာင္းၾကီး တခု လည္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႕စီမံခန္႔ခြဲမွဳ႔အေတြ႔အၾကံဳရွိထားျပီးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔၏စီမံခန္႔ခြဲမွဳ႕အရည္အခ်င္းမ်ားကို

ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာဘာသာရပ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ Advanced management skills မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အခ်ိန္တိုအတြင္းေလ့လာႏိုင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

Dimensions International College, Singapore City Campus တြင္ General MBA အျပင္ project Management  အထူးျပဳဘာသာရပ္ အေနျဖင့္ပါ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ 

 

ယင္းMBA program သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ Critical thinking skill, Research skill ႏွင့္ Analysis skill တို႔ကို တစ္ဦးခ်င္း (သို႔) အုပ္စုလိုက္ Team work ပံုစံျဖင့္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Assignments, presentation, Case Study, Individual and Group project တို႔ကို Report ႏွင့္ Exam ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ာ၏ skill ကိုျမွင့္တင္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ားအေနျဖင့္ General MBA တြင္ – Leadership Learning and Continuous Professional Development, Marketing Across Boundaries, Finance for Managers, Leading and Managing People, International Business Strategy, Strategic Management, Preparing for Research, Management Project တို႕ျဖစ္ျပီး ဘာသာရပ္တခုစီတြင္ အနည္းဆံုး Credit points 20 မွ 40 အတြင္း သင္ၾကား ရမည္ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း MBA ဘြဲ႕႔ရရိွရန္ အတြက္ credit points 180 သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

MBA ( specialization Project Management ) တြင္- Leadership Learning and Continuous Professional Development, Marketing Across Boundaries, Finance for Managers, Leading and Managing People, Strategic project management, Managing Excellence in Process and Projects, Preparing for Research, Management Project တို႕ကို သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

Jan 2015 intake  ေလွ်ာက္ထားလို သူျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ 10000 ( ေက်ာင္းစရိတ္၏ ၃၀ % ေက်ာ္) ကိုပညာသင္ဆု အျဖစ္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား Dimension International College ၏ ျမန္မာရံုးခြဲ Dimension Education Center, အခန္း ( ၈၀၃ ) ၈ လႊာ ပန္းျခံတာ၀ါ၊  ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း Ph..09 4500 44117, 09 421076858 သို႕အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္း ႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

Comments Off on အေမရိကန္ အေၿခစိုက္ Interface Incorporation မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

အေမရိကန္ အေၿခစိုက္ Interface Incorporation မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Posted by | November 27, 2014 | Career Opportunity, News

Interface 448c CMYKအေမရိကန္ အေၿခစိုက္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ေကာ္ေဇာမ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ေနသာ Interface Incorporation ကုမၸဏီကို ၁၉၇၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ Atlanta တြင္ ရံုးခ်ဳပ္အေၿခစိုက္ၿပီး ကမၻာ႕တိုက္ၾကီး (၄) တိုက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ ကို ေရာင္းခ်လ်က္ရိွပါသည္။

ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ၿမန္မာၿပည္ ရံုးခဲြတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ Account Executive ရာထူး လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ အလုပ္ေလ်ွာက္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စား သူမ်ားအေနၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို တိုက္ရိုက္ႏွိပ္၍ အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/account-executive-6/

 

Comments Off on City of Oxford College, UK မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma ဘာသာရပ္မ်ား ကို အလုပ္လုပ္ရင္း တကၠသိုလ္တက္ရင္း ျပည္တြင္းမွာပင္ ရယူႏိုင္ျပီ …

City of Oxford College, UK မွ ေပးအပ္မည့္ Diploma ဘာသာရပ္မ်ား ကို အလုပ္လုပ္ရင္း တကၠသိုလ္တက္ရင္း ျပည္တြင္းမွာပင္ ရယူႏိုင္ျပီ …

Posted by | November 24, 2014 | News, Training/Education

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ ေကာလိပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ City of Oxford College မွေပးအပ္မည့္ ဒီပလိုမာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ျပည္တြင္းမွာပင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

– Dec 2014 တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ

( 1 ) Diploma in Business Management

( 2 ) Diploma in teaching & Assessing for Young Learners

( 3 ) Diploma in English Studies တို႕ျဖစ္ပါသည္။

 

Dimension 2

 

-ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုးကို ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ စီစဥ္ထားရိွျပီး တပတ္လွ်င္ ( ၄ ) ရက္ Diploma တစ္တန္း လွ်င္ ( ၅ ) လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ – ( ၁၀ ) တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား ၊ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားျပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

– Diploma in Business Management Course တြင္ စုစုေပါင္း ဘာသာရပ္ ( ၆ ) ခု Credit points 48 ခုသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေျခခံ ဘာသာရပ္မ်ားကို စနစ္တက် သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

-နာမည္ၾကီးတကၠသိုလ္မ်ားမွစီးပြားေရးႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔ရ ဆရာ ဆရာမ မ်ားကိုယ္တိုင္အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

-တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ သေဘာတရားမ်ား၊ အေျခခံစီးပြားေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္း သိျမင္လာျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပန္လည္ အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဂၤလန္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သင္ရိုးမ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ သင္ယူေလ့လာရမည့္ အခြင့္အေရး ေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

– Diploma in teaching & Assessing for Young Learners Course တြင္ စုစုေပါင္း ဘာသာရပ္ ( ၆ ) ခု Credit points 48 ခုသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး ဆရာအတတ္သင္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားကို သိရိွျပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ၊ International School မ်ား Pre School မ်ားတြင္ ဆရာ ဆရာမ လုပ္လိုသူမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အဆိုပါ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

-လက္ရွိ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားပါ International Teaching Method မ်ား Curriculum Planning အပိုင္းမ်ား Assessment in Early Childhood Education အပိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် သိရိွလာေစရန္ တက္ေရာက္သင့္ေသာ ဒီပလိုမာဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။

– Diploma in English Studies Course တြင္ စုစုေပါင္း ဘာသာရပ္ ( ၆ ) ခု Credit points 48 ခုသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ English ( 4 ) Skills အျပင္ Effective Speaking & presentation အပိုင္းမ်ား Workplace English စသည္တို႕ကိုပါ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

-City of Oxford College , UK မွဘာသာရပ္အလိုက္သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ Student Works, Assessments မ်ားကို iAcademic Institute တြင္ႏွစ္စဥ္ External Verifier ( EV ) လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။

-Dec ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ Course တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ လူဦးေရ ကန္႕သတ္ခ်က္ရိွျပီး တက္ေရာက္လိုသူမ်ား iAcademic Institute ( ph no : 09420030943 ) No (803) 8th Floor, Garden Tower, Myaynigone Tsp, Yangon သို႕ အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on Nestlé Indochina Young Leaders Program 2015

Nestlé Indochina Young Leaders Program 2015

Posted by | November 20, 2014 | Career Opportunity, News

At Nestlé, the world’s leading Nutrition, Health and Wellness Company, we believe that people are the most valuable asset. We place high value on the talent of all our employees irrespective of their nationality, culture, ethical origin or gender. We foster an environment where people’s talents are nurtured and everyone’s skills, efforts and energies are directed toward meeting the company goals.

MT 2015_Ad in Myanmar PPT slideMore than one third of Nestlé top management and leaders worldwide has started their careers in Nestlé from the Management Trainee Program locally and internationally.
By starting your life as a Trainee in our Nestlé Indochina Young Leaders Program, you will learn and experience the excitements of a fast-paced and competitive nature of FMCG business, developing your insight and leadership capability at an early stage to achieve your full potential both professionally and personally, to stand out and possibly become one of our business leaders in Nestlé Indochina Region (Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos and Cambodia).

Within a 24-month development program, the successful trainees may be offered with the opportunity to gain diverse experiences and to participate in International Development Program at Nestlé Headquarter in Switzerland and/or inspiring programs in other Nestlé markets based on performance assessment and calibration.
Who are we looking for?
•Myanmar, age not over 26 years
•At least a Bachelor’s Degree holder in Commercial (Sales & Marketing) from leading local or international university (minimum GPA 3.5)
•A fresh graduate or those with maximum 2 years’ experience
•Fluent in verbal and written English (TOEIC score: 700; or TOEFL score or IELTS score is equivalent)
•Passion to win and grow careers in Commercials
•Highly flexible and adaptable to new diversity cultures
•Highly result focused with strong leadership, teamwork and passion for great performance

•Willing to be mobile within Indochina Markets

Ms. Bussarin Kaewprasert Recruitment Manager, Indochina Sourcing & Recruitment Nestlé Thailand Office: 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND. Tel: (+66 2) 657 8000 Fax: (+66 2) 613 1154 E-mail: bussarin.kaewprasert@th.nestle.com jirapak.dhirasansuwan@th.nestle.com

Ms. Zin Hnaung Aye Human Resources Executive Nestlé Myanmar Office: No-65, 11th Floor, Centerpoint Towers, Corner of Sule Pagoda Road & Merchant Street Kyauktada Township, Yangon, The Republic of The Union Of Myanmar E-mail: zinhnaung.aye@mm.nestle.com