သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Career Opportunity

Comments Off on MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမွႈ အစီအစဥ္

MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမွႈ အစီအစဥ္

Posted by | February 5, 2015 | Career Opportunity, News

MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd သည္ Mobil Lubricants ၏ ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါသည္.။ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ Mobil စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီမ်ား ျဖန္႔ခ်ီေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး Customer တိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေစရန္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ျဖန္႕က်က္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္.။

 သင္၏ စက္ရံုအလုပ္ရံုႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ Mobil မွထုတ္လုပ္ေသာ ေလာင္စာဆီ၊ ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ ဒီဇယ္ဝိုင္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆီမ်ားမွ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္.။
Mobil_logo Color
တစ္ကမာၻလံုးအႏွံ႔ ကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ထားေသာ ExxonMobil Lubricants ၏ ေနာက္ကြယ္မွ လည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီလည္းျဖစ္ပါသည္.။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိထားေသာ ျဖန္႔ခ်ီေရးကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔တြင္လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားၿပီး အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္.။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ Lubricants မ်ားထံမွ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးမ်ား ရယူႏိုင္ၿပီး Exxonmobil ႏွင့္ နီးကပ္စြာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္.။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ Customer မ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး စက္ဆီေခ်ာဆီဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးေနပါသည္.။
ယခုလက္ရိွအခိ်န္တြင္ MJL & AKT Petroleum Co.,Ltd တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။
(1) Product Trainer
www.myanmarjobsdb.com/jobs/product-trainer-2/
(2) Senior Sales Executive
http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/senior-sales-executive-6/
Comments Off on IT Professional မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းၿပပဲြ “IT Career Day 2014”

IT Professional မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းၿပပဲြ “IT Career Day 2014”

Posted by | December 9, 2014 | Career Opportunity, News

MyanmarJobsDB ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Lithan University College တို႕ပူးေပါင္း၍ က်င္းပမည့္ အိုင္တီအလုပ္အကိုင္ျပပြဲ(IT Career Day 2014) ကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ ၂၀၁၄ တြင္ နတ္ေမာက္လမ္းရိွ Union Business Centre တြင္ မနက္ (၉) နာရီမွ ေန႕လည္ (၄) နာရီ အထိ က်င္းပၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

Cover Photo

 

IT Career Day 2014 ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ၀န္ထမ္းအလုိရွိေနေသာ အိုင္တီလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အလုပ္ အလုိရွိေနၾကေသာလူငယ္မ်ား၊ IT Professional မ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာစြာျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ ေတြ႕ဆုံၿပီး CV မ်ားလက္ခံျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊အလုပ္ခန္႔ အပ္ႏုိင္ျခင္းစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင္ ့ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ၿဖစ္ပါ၍ မိမိတို႕ဘ၀တိုးတက္မႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေနေသာ IT Professionals မ်ားအေနၿဖင့္ IT Career Day 2014 သို႕ လာေရာက္ေလ့လာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

 

ပြဲအခ်ိန္အေသးစိတ္

က်င္းပမည့္ေန႕           14 December 2014 (တနဂၤေႏြ)

က်င္းပမည့္အခ်ိန္         နံနက္ 9း00 နာရီမွ ညေန 4နာရီ ထိ

က်င္းပမည့္ေနရာ         Lithan University College, Union Business Centre,

#02-07, နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Comments Off on Myanmar Infrastructure Group ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Myanmar Infrastructure Group ၏ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Posted by | December 8, 2014 | Career Opportunity, News

ရင္းႏွီးၿမွပ္နွံစီမံခန္႕ခဲြမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္ေသာ Myanmar Infrastructure Groupသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ Telecom Operator မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

ယခုလက္ရိွအခိ်န္တြင္ အဆိုပါကုမၸဏီတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားUrgent လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုတိုက္ရိုက္ႏွိပ္ၿပီးအလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on အေမရိကန္ အေၿခစိုက္ Interface Incorporation မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

အေမရိကန္ အေၿခစိုက္ Interface Incorporation မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Posted by | November 27, 2014 | Career Opportunity, News

Interface 448c CMYKအေမရိကန္ အေၿခစိုက္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ေကာ္ေဇာမ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ေနသာ Interface Incorporation ကုမၸဏီကို ၁၉၇၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ Atlanta တြင္ ရံုးခ်ဳပ္အေၿခစိုက္ၿပီး ကမၻာ႕တိုက္ၾကီး (၄) တိုက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ ကို ေရာင္းခ်လ်က္ရိွပါသည္။

ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ၿမန္မာၿပည္ ရံုးခဲြတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ Account Executive ရာထူး လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ အလုပ္ေလ်ွာက္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စား သူမ်ားအေနၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို တိုက္ရိုက္ႏွိပ္၍ အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/account-executive-6/

 

Comments Off on Nestlé Indochina Young Leaders Program 2015

Nestlé Indochina Young Leaders Program 2015

Posted by | November 20, 2014 | Career Opportunity, News

At Nestlé, the world’s leading Nutrition, Health and Wellness Company, we believe that people are the most valuable asset. We place high value on the talent of all our employees irrespective of their nationality, culture, ethical origin or gender. We foster an environment where people’s talents are nurtured and everyone’s skills, efforts and energies are directed toward meeting the company goals.

MT 2015_Ad in Myanmar PPT slideMore than one third of Nestlé top management and leaders worldwide has started their careers in Nestlé from the Management Trainee Program locally and internationally.
By starting your life as a Trainee in our Nestlé Indochina Young Leaders Program, you will learn and experience the excitements of a fast-paced and competitive nature of FMCG business, developing your insight and leadership capability at an early stage to achieve your full potential both professionally and personally, to stand out and possibly become one of our business leaders in Nestlé Indochina Region (Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos and Cambodia).

Within a 24-month development program, the successful trainees may be offered with the opportunity to gain diverse experiences and to participate in International Development Program at Nestlé Headquarter in Switzerland and/or inspiring programs in other Nestlé markets based on performance assessment and calibration.
Who are we looking for?
•Myanmar, age not over 26 years
•At least a Bachelor’s Degree holder in Commercial (Sales & Marketing) from leading local or international university (minimum GPA 3.5)
•A fresh graduate or those with maximum 2 years’ experience
•Fluent in verbal and written English (TOEIC score: 700; or TOEFL score or IELTS score is equivalent)
•Passion to win and grow careers in Commercials
•Highly flexible and adaptable to new diversity cultures
•Highly result focused with strong leadership, teamwork and passion for great performance

•Willing to be mobile within Indochina Markets

Ms. Bussarin Kaewprasert Recruitment Manager, Indochina Sourcing & Recruitment Nestlé Thailand Office: 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND. Tel: (+66 2) 657 8000 Fax: (+66 2) 613 1154 E-mail: [email protected] [email protected]

Ms. Zin Hnaung Aye Human Resources Executive Nestlé Myanmar Office: No-65, 11th Floor, Centerpoint Towers, Corner of Sule Pagoda Road & Merchant Street Kyauktada Township, Yangon, The Republic of The Union Of Myanmar E-mail: [email protected]

 

 

 

Comments Off on Hotel Parami ၏ Walk In Interview အစီအစဥ္

Hotel Parami ၏ Walk In Interview အစီအစဥ္

Posted by | November 17, 2014 | Career Opportunity, News

Hotel Parami မွ (၁၇.၁၁.၂၀၁၄ ႏွင့္ ၁၈.၁၁.၂၀၁၄ )ေန႕မ်ားတြင္ Open recruiting အစီအစဥ္ ရိွပါသည္။ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားအတြက္ Hotel Parami သို႕ မိမိတို႕၏ CV form မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ Walk In Interview အစီအစဥ္သို႕ တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

vacancy

– Assistant Bar Manager

– Bar Supervisor

– Bar Captain

– Bar Waiter / Waitress

– Hostess

– Bartender

– Sous Chef

 

လိပ္စာ : Hotel Parami, No.2 Parami Rd, Mayangone T/S.

ဖုန္းနံပါတ္ : 01 658 118 (HR)

Comments Off on ဂ်ပန္အေၿခစိုက္ IT ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

ဂ်ပန္အေၿခစိုက္ IT ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Posted by | October 27, 2014 | Career Opportunity, News

ဂ်ပန္ IT ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္ေသာ Work Application Co.,Ltd သည္ Research & Development Engineer ႏွင့္ Sales & Marketing ရာထူးမ်ားအတြက္ ၾကိဳးစား၍ အရည္အခ်င္း ရိွေသာ ၿမန္မာ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလိုရိွေနပါသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရရိွမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္လစာအၿဖစ္ USD 55000 ရရိွမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနၿဖင့္ ေအာက္ပါ Link ကို တိုက္ရိုက္ႏွိပ္၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

http://www.myanmarjobsdb.com/author/top-career-international/

(သို႕မဟုတ)္

For Sales & Marketing Position

http://www.topcareer.jp/inter/company_search/?id=001272#sthash.bnEgQWkY.dpuf

 For Research & Development Engineer Position

http://www.topcareer.jp/inter/company_search/?id=001211#sthash.l9NPUpvY.dpuf

Singapore Shipping Corporation Limited သည္ Singapore Exchange တြင္ နာမည္ၾကီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ၎တို႕၏ အဓိက၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းၿဖစ္ေသာ Shipping Owing, Ship Management, Shipping Agency, Terminal Operation ႏွင္႔ Logistic Service မ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သင့္အေနၿဖင့္ Ship Management Division တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားပါက Fleet Quality & Safety Manager Position ၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ တိုက္ရိုက္ႏွိပ္ၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/fleet-quality-safety-manager-based-in-singapore/

Comments Off on ၿမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား Oversea တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

ၿမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား Oversea တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

Posted by | August 20, 2014 | Career Opportunity, News

IEC Planet Engineering ကုမၸဏီသည္ အိမ္သုတ္ေဆး ၊ မွင္၊ chemical ႏွင့္ Polymerထုတ္လုပ္ေသာ  လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးၿမင့္  Mixing ႏွင့္ Grinding စက္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီၿဖစ္သည္။

IEC Planet Engineering ထုတ္စက္ပစၥည္းမ်ားကို Standard Design အၿပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ စိတ္တိုင္းက် ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား ၿဖင့္လည္း  ရရိွႏိုင္ပါသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံရိွ IEC Planet Engineering Sdn Bhd တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ  Mechanical , Electrical , Chemical အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မ်ား လိုအပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ႏွိပ္ၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/mechanical-engineer-3/

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/electrical-design-engineer/

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/draftman-4/

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/chemical-engineer-4/

Comments Off on SolaRiseSys(SRS) ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

SolaRiseSys(SRS) ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Posted by | August 19, 2014 | Career Opportunity, News

SolaRiseSys(SRS) ကုမၸဏီသည္ တူရကီ အေၿခစိုက္ ေနေရာင္ၿခည္ စြမ္းအင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီၿဖစ္သည္။

SolarRiseSys (SRS) system သည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ညီညြတ္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ ေနေရာင္ၿခည္ စြမ္းအင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကို  On- Grid , Off – Grid လုပ္ငန္းသံုး စက္မွႈဇုန္သံုး  ၊ အေသးစားအိမ္သံုး မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွပါသည္။

ထို႕အၿပင္ အၿခား ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား အၿဖစ္ – Solar System  Design မ်ား ေရးဆဲြေပးၿခင္း ၊ အၾကံေပးေဆြးေႏြးၿခင္း ၊ Solar System တပ္ဆင္ေပးၿခင္း နွင့္ Site survey မ်ားလုပ္ၿခင္း , ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းၿခင္း စသည့္ မ်ားကို ၿပဳလုပ္လ်က္ရိွပါသည္။

ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ရံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္ ။

(1) Sales & Marketing Specialists

(2) Assistant Marketing Manager

(3) Marketing Manager

(4) Jr Site Engineer

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကုိ တိုက္ရို္္က္ႏွိပ္၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။

http://www.myanmarjobsdb.com/author/nwaykyawkyaw/

Comments Off on ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပပြဲအတြက္ Volunteer မ်ားအလိုရွိသည္

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပပြဲအတြက္ Volunteer မ်ားအလိုရွိသည္

Posted by | August 18, 2014 | Career Opportunity, News

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပမည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျပပြဲတြင္ Volunteer အေနႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ဦး ေလွ်ာက္ထား  ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ပညာအရည္အခ်င္းမွာ အနည္းဆံုးဆယ္တန္းေအာင္ ၊အသက္ ၂၂ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား   ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ဆယ္တန္းေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ ၊ဓါတ္ပံု ၂ ပံု ၊CV ေဖာင္ႏွင့္အတူ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ Volunteer မ်ားအတြက္ ၀တ္စံု၊ စားစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္အပါအ၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရံုး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ UMFCCI၊ ၁၀ ထပ္၊ ဖုန္း ၂၃၀၁၈၆၇ သို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Credit: အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္မွကူးယူေဖၚျပသည္။

Comments Off on Buffalo Tours မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Buffalo Tours မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Posted by | August 7, 2014 | Career Opportunity, News

အေရွ႕ ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ Buffalo Tours သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အနွစ္ (၂၀)ၿပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အၿဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးဆံုး ရံုးခဲြ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

Buffalo Tours သည္ မိမိတို႔ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ၎တို႕၏ အားလပ္ရပ္မ်ားတြင္ စိတ္တိုင္းက် ၿဖစ္ေစမည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြေပးေနေသာ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္သည္။ Buffalo Tour Team မွ customer မ်ား႕အတြက္ အသစ္အဆန္းႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ခရီးစဥ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ေနရာအသစ္ စားေသာက္ လူေနမွဳပံုစံမ်ားကို သိရိွခံစားေလ႔လာေစမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

Buffalo Tours Team ကိုလည္း အရည္အေသြးၿမင္႔္ အသင္း၀င္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။  Team member မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးၿခင္း၊ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတရေစရန္ ခရီးသြားေစၿခင္း ၊ ႏွစ္ပတ္လည္ Company Trip မ်ား သြားေစၿခင္းတို႕ၿဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။

အကယ္၍ သင္ဟာ Travel Professional တစ္ေယာက္ၿဖစ္ၿပီး အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါက ေအာက္ပါလင့္တြင္ တိုက္ရိုက္ႏွိပ္၍ အလုပ္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Sales Executive Position

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/sales-executive-57/

Senior Operation Position

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/senior-operations/

Administration Assistant Position http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/administration-assistant-3/

General Accounts Position

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/general-accountant-2/

Reservation Executive

www.myanmarjobsdb.com/jobs/reservations-executive/

Comments Off on Ingram Micro မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Ingram Micro မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Posted by | July 29, 2014 | Career Opportunity, News

Ingram Micro ကုမၸဏီသည္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ေသာ အေမရိကန္ အေၿခစိုက္ IT ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီၿဖစ္သည္။ Ingram Micro သည္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး consumer electronics brands မ်ားၿဖစ္သည္ Acers , Apple , Cisco , Hewlett-Packard , IBM ,Microsoft , Polycom စသည့္ IT  ပစၥည္းမ်ားကို ၿဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။

စင္ကာပူ Management လက္ေအာက္ရွိ Ingram Micro ရံုးခဲြကို ၂၀၁၄ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ Ingram Micro ရံုးခဲြတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

  • Solution Consultant – Networking and Security (Pre Sales)
  • Sales Executive  စသည္႔ ရာထူးမ်ားလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

 

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားကို နွိပ္၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Solution Consultant – Networking and Security (Pre Sales) Position

http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/solution-consultant-networking-and-security-pre-sales/

 

Account Executive Field Sales
http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/sales-executive-56/

Comments Off on Mango Media Advertising Agency မွ စြဲမက္ဖြယ္ လစာၿဖင့္ ယာယီ၀န္ထမ္းမ်ား ေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Mango Media Advertising Agency မွ စြဲမက္ဖြယ္ လစာၿဖင့္ ယာယီ၀န္ထမ္းမ်ား ေခၚယူၿခင္း အစီအစဥ္

Posted by | June 9, 2014 | Career Opportunity, News

ၿမန္မာႏိုင္ငံဧ။္ ထိပ္တန္း Media Advertising Agency မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ေသာ Mango Media Agency မွ One Month Campaign အတြက္ Operation Staff (77) posts လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနၿဖင့္ Microsoft Excel ေကာင္းမြန္ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးၿပဳႏိုင္ရမည္ ၿဖစ္ၿပီး Music ကို စိတ္၀င္စားသူ ၿဖစ္ရပါမည္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာလမွာ (၂၃.၆.၂၀၁၄) မွ (၂၃.၇.၂၀၁၄) အထိၿဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတြင္ လစာက်ပ္ (၃၀၀,၀၀၀) ၿဖင့္ ခန္႕အပ္ထားပါမည္။ ထို႕အၿပင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း Training (၃) ရက္ေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းနွင့္ၿပည့္စံုသူမ်ားကို (၁၂.၆.၂၀၁၄) မနက္ ၁၁ နာရီ မွ ေန႕လည္ ၃နာရီ အခိ်န္အတြင္း Interview ၿပဳလုပ္သြားပါမည္။

မိမိတို႕ဧ။္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ CV Form မ်ားကို [email protected] သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ ေသာ္လည္းေကာင္း Mango Media Advertising Agency ရံုးခ်ဳပ္သို႕ တိုက္ရိုက္ေပးပို႕၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : အမွတ္(၅၁) စီ ၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ၊ Air Bagan ရုံးခ်ဳပ္အနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း : ၀၁- ၅၂၁၈၈၄ ၊ ၀၁- ၅၂၃၃၃၈

Comments Off on Myanmar Jardine Schindler Ltd. မွ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

Myanmar Jardine Schindler Ltd. မွ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

Posted by | June 4, 2014 | Career Opportunity, News

Myanmar Jardine Schindler Ltd. သည္ ဆြဇ္ဇလန္ႏုိင္ငံတြင္အေျခစုိက္ျပီး ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ ရံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေကာင္းဆံုး စက္ေလွကား၊ ဓါတ္ေလွကားမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျဖန္႕ခ်ီေနသည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။

Myanmar Jardine Schindler Company တြင္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူလွ်က္ရွိပါသည္။

Site Representative       – (3) posts

ဤရာထူးအတြက္ B.E (Electrical, Mechanical & Mechatronic) ျဖင့္ဘြဲ႕ရရွိထားျပီး ဓာတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကားလုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပးေခၚယူလ်က္ရွိသည္။ အျခားဘာသာရပ္ျဖင့္ဘြဲ႕ရရွိထားျပီး Supervisor ရာထူးျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္ရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

Apprentice – (5) posts

Apprentice ရာထူးအတြက္ Engineering (Electrical & Mechanical) ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိထားျပီး အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသးေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကားလုပ္ငန္းတြင္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

Apprentice for Singapore Schindler – (10) posts

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ On-Job-Training (၆) လတာ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းျပီးဆံုးပါက စကၤာပူအစုိးရမွက်င္းပေသာ Technical Examination ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ျပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ား အားလံုးကုိကုမၸဏီမွက်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ပါကစကာၤပူႏုိင္ငံ Schindler ကုမၸဏီတြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။

On-Job-Training ကာလအတြင္းတြင္ လစာျဖင့္ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္စာ ကိုလည္း အခမဲ့ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

Program အတြက္ႏွစ္စဥ္အနည္းဆံုး (၁၀) ေယာက္ေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္

အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားေသာ CV Form ႏွင့္အတူ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ၊ ဘဲြ႕လက္မွတ္ ဓာတ္ပံုတို႔ႏွင့္အတူ Myanmar Jardine Schindler Ltd. အမွတ္ (၁/၄) ၊ ပါရမီလမ္း၊ လႈိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ လူကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ေစ၊  [email protected] သုိ႔ Online  မွတစ္ဆင့္လည္း  ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

                                                                Talent Today, Leader Tomorrow

 

Schindler

 

 

 

Comments Off on ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Intertek Company မွ Q/C Inspectors မ်ားအား ေခၚယူမည္။

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Intertek Company မွ Q/C Inspectors မ်ားအား ေခၚယူမည္။

Posted by | May 21, 2014 | Career Opportunity, News, Uncategorized

 

intertek_logo

Intertek Company သည္ ကမၻာႏုိင္ငံအနွံရိွ စက္ရံုမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ၿပႆပႆနာမ်ားကို ေၿဖရွင္းေပးေနေသာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီၾကီး တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ Intertek Company သည္ မိမိတို႕  ေဖာက္သည္္မ်ား ဧ။္ စက္ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး စစ္ေဆးေပးၿခင္း ၊ စက္ယႏၱရားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း အစရိွသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ Intertek Company သည္ ဓါတ္ခဲြခန္းေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္တြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း (၃၅၀၀၀) ေက်ာ္ၿဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္။

Intertek Company သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခဲြဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွရာ Q/C Inspectors ရာထူး လုပ္ကိုင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား အလိုရိွေနပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနၿဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို တိုက္ရိုက္နွိပ္၍ http://www.myanmarjobsdb.com/jobs/qc-inspectors/ အလုပ္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Comments Off on Ideabox မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္းအစီအစဥ္

Ideabox မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူၿခင္းအစီအစဥ္

Posted by | May 16, 2014 | Career Opportunity, News

Ideabox သည္  Ooredoo မွ အၿပည့္အ၀ အားၿဖည့္ေပးထားေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ events မ်ားက်င္းပေပးျခင္း ၊ ကနဦးလုပ္ငန္းသစ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း ၊ ရွိရင္းစြဲကုမၸဏီမ်ားကို အားျဖည့္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ သစ္အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားကို အတူတကြ ထူေထာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Ideabox အေနျဖင့္ ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုေသာ စိတ္အားထက္သန္သည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ရွာေဖြေနၿပီး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္း၏ လူမွဳဘဝမ်ားကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရန္တို႔တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကနဦးလုပ္ငန္းသစ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ စူးစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အားထုတ္မွဳမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ပါဝင္ပူးေပါင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Logo-IdeaBox-ooredoo-small.png

Ideabox တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ Operations Manager တစ္ဦး အလိုရိွေနပါသည္။

တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

•   Ideabox program အေပၚ  Ooredoo ၏ ရင္းျမစ္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို ့ကိုစီမံခန္႔ခြဲၿပီး Digital Services Director ထံသို႔အစီရင္ခံရမည္။

•    Ooredoo ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ Ideabox ၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

•    Ooredoo ၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး မူဝါဒမ်ားအေပၚ Ideabox ဘက္မွ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားကို           အရွိန္ျမႇင့္ေပးရမည္။

•    Ooredoo ႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ Ideabox နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တက္ႂကြစြာ         စည္း႐ံုးလွံဳ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ရမည္။

•    Ideabox program ႏွင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမွဳမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

•    Ideabox program ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္ရမည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

•     ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသိုက္အဝန္း၏ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရး၌ လံုေလာက္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္။

•    အဂၤလိပ္စကားေျပာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ေခါင္းေဆာင္မွဳေပးႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။

•    လိုက္ေလ်ာညီေထြ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး၊ ခရီးသြားႏိုင္ရမည္၊ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ပါ    အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ရမည္။

•    အဖြဲ႕လိုက္လွဳပ္ရွားလိုစိတ္ရွိၿပီး၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္

•    အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပႏိုင္စြမ္း၊ လူမွဳဆက္ဆံေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရမည္။

သင့္ရဲ့ resume ကို [email protected] ကို ယခုပင္ အီးေမးလ္ ပို႕လိုက္ပါ။

 

Comments Off on ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၿခစိုက္ Jimex Co.,Ltd ဧ။္ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၿခစိုက္ Jimex Co.,Ltd ဧ။္ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ အစီအစဥ္

Posted by | April 24, 2014 | Career Opportunity, News

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၿခစိုက္ အရည္အေသြးၿမင့္ ကားမ်ားတင္ပို႕ေရာင္းခ်ေနေသာ Jimex Co.,Ltd ( High Quality Japanese Car Exporter ) သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္၍ ရံုးခဲြတစ္ခုဖြင့္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွပါသည္။ အဆိုပါ ရံုးခဲြတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူး လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

Sales Representative (Male 2 Positions)

Main duties:

  • Advertising in local media (internet, journals, car market etc)
  • Visiting car showrooms/car dealers and introducing our company
  • Explaining company rules and system to new car dealers
  • Other duties to connect JIMEX with local car dealers

Salary: 250 USD + Commissions

အေသးစိတ္ဖတ္ရႈလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

APPLY NOW – JIMEX Sales Representative

 

 

Comments Off on Hyundai Motor Myanmar အတြက္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ေခၚယူၿခင္းအစီအစဥ္

Hyundai Motor Myanmar အတြက္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ေခၚယူၿခင္းအစီအစဥ္

Posted by | March 28, 2014 | Career Opportunity, News

ကမၻာ့ နာမည္ အၾကီးဆံုး Automobile ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ၿဖစ္ေသာ  Hyundai Motor သည္ ယခုအခါ ၿမန္မာၿပည္တြင္ အေရာင္းၿပခန္း ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ Hyundai အမွတ္တံဆိပ္ ကားအေရာင္းၿပခန္း နွင့္အတူ ကားဆက္စပ္အပိုပစၥည္းမ်ား ၊ service center မ်ား တဲြလ်က္ပါရိွပါသည္။

Continue reading »

APB Alliance Brewery Company Limited သည္ အင္တာေနရွင္နယ္ ဘီယာထုတ္လုပ္သည့္ HEINEKEN ႏွင့္ Alliance Brewery Company Limited တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Continue reading »