သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Admin TN Group – Posted by T Commerce
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  24 Jun 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing TN Group – Posted by T Commerce
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  24 Jun 2018
 3. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Private Ltd – Posted by coganpaul
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jun 2018
 4. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Private Ltd – Posted by coganpaul
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jun 2018
 5. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Private Ltd – Posted by coganpaul
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jun 2018
 6. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY Private Ltd – Posted by coganpaul
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jun 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Document Controller-Female (8 Mile) Company - Achieve Career Co.,Ltd – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jun 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Manager Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Programmers Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Sr. Manager, Digital Marketing Company - Talentmize Consultancy – Posted by NyeinChan123
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  22 Jun 2018
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Copy Writer Company - Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 13. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 14. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Sourcing Manager or Procurement Manager Exclusive Search Myanmar – Posted by Exclusive Search Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 16. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 17. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 18. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 19. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018