သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Building & Construction Jobs RSS Feed Building & Construction Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  Site Inspector Company - BERIM Myanmar Co.,Ltd – Posted by Nay Hlwan Aung
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Feb 2019
 2. Type
  Contract
  Job
  Project Manager Company - JL Group of Companies – Posted by [email protected]
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Feb 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Suveyor (Head) – Male( Construction Company) Company - Achieve Career Company – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Marketing – Male/Female(Construction Company) Company - Achieve Career Company – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2019
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Executive – Male/Female(Consturction Company) Company - Achieve Career Company – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2019
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Project Planning Manager – Male(Construction Company) Company - Achieve Career Company – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2019
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Executive Administrative Assistant Company - Conllavinos Construction Group – Posted by collavinoconstruction
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Jan 2019