သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Building & Construction Jobs RSS Feed Building & Construction Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! glen – Posted by KJDFKJDJKDFKJ
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Mar 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant / Document Controller [FMI Centre] BYMA Myanmar Limited – Posted by BYMA_Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Mar 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Skilled Carpenter Company - BYMA Myanmar Limited – Posted by BYMA_Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Mar 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Architect Company - IGE Land Co., Ltd. – Posted by IGE Land
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Mar 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Scaffolding Erector Lead / Scaffolding Worker Company - BYMA Myanmar Ltd – Posted by BYMA_Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Mar 2017