သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Building & Construction Jobs RSS Feed Building & Construction Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  rectangular magnet wire manufacturers Company - rectangular magnet wire manufacturers – Posted by jahda5
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Dec 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Engineer(Road & Bridge) Civil Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  1 Dec 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Project Manager (Road & Bridge) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  1 Dec 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Engineer(Road & Bridge) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  1 Dec 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Engineer (Civil) USD 1500 ~ 2500 High Rise Experience/ Repatriates) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  1 Dec 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Deputy QA/QC Manager (BE.Civil) High Rise Experience USD 1500~2500 Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  25 Nov 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  QS Manager (BE.Civil) High Rise Experience, Expats/Repats USD 2000~4000 Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  25 Nov 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Drawing Coordinator (Civil Engineering) Expats/Repats Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  25 Nov 2018