သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Communication / PR Jobs RSS Feed Communication / PR Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  English Translator Male (1) Post Company - Idays – Posted by Idays
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  16 Aug 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Chinese Translator Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Aug 2018
 3. Type
  Contract
  Job
  HOTEL JOB VACANCY !!! APPLY NOW !!!!! jesse11
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Aug 2018
 4. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! kevin22
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jul 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Chinese Translator Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Jul 2018