သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Communication / PR Jobs RSS Feed Communication / PR Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer/communication assistant Company - Legrand (S) Pte Ltd Myanmar Branch Office – Posted by jugarraud
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Feb 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Media Relations Officer(Male/Female – 1 post) Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Feb 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Korea Translator Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Jan 2017