သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Communication / PR Jobs RSS Feed Communication / PR Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Korea Translator Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  PR Specialist Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  PR Specialist Company - WinCom Solutions – Posted by wincom
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Executive Secretary Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Dec 2016
 5. Type
  Contract
  Job
  Communications & Research Officer Company - Eos Group Myanmar Ltd – Posted by eosmyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Dec 2016