သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Communication / PR Jobs RSS Feed Communication / PR Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Accountability and Communications Lead, Myanmar Company - World Learning Inc. – Posted by atul.shrestha
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jun 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Marketing Specialist (M- 2 Post ) Emily Swe /Vacancy Myanmar – Posted by Vacancy Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jun 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Brand Activation Officer (M-1Post) Emily Swe /Vacancy Myanmar – Posted by Vacancy Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jun 2019
 4. Type
  Contract
  Job
  Stakeholder Engagement Coordinator Position for Japan Company With Attractive Salary Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 May 2019
 5. Type
  Contract
  Job
  Social Communication Liaison Officer Position for Japan Company With Attractive Salary Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 May 2019
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Public Relationship Manager Job Guide Employment Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 May 2019
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Public Relationship Manager Job Guide Employment Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 May 2019
 8. Type
  Full-Time
  Job
  PR Manager JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 May 2019