သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Customer Service Jobs RSS Feed Customer Service Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Contact Center Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jul 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Service Excellence Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jul 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Digital Services Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jul 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Services Manager Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jul 2017