သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Customer Service Jobs RSS Feed Customer Service Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  Hotel job vacancies !!! APPLY NOW !!! kjsdkjdw0
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Apr 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Executive Company - New Day Green Myanmar – Posted by New Day Green Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Apr 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Customer Service Representative Internship Company - New Day Green Myanmar – Posted by New Day Green Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Apr 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Key Account Executive Company - New Day Green Myanmar – Posted by New Day Green Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Apr 2019
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Intern Staff (အလုပ္သင္ ၀န္ထမ္း) Recruit Team
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Apr 2019