သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Management Jobs RSS Feed Management Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 2. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 3. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jun 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  General Manager Company - Seedspace – Posted by Horatiu
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  14 Jun 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Bare High Purity Aluminum Wire Pricelist Company - Bare High Purity Aluminum Wire Pricelist – Posted by momu184
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Jun 2018
 6. Type
  Internship
  Job
  Sucker Rod price Company - Sucker Rod price – Posted by momu184
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Jun 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  cheap Gas Hob Company - cheap Gas Hob – Posted by momu184
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Jun 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Bar Manager Idays – Posted by Idays
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Jun 2018
 9. Type
  Full-Time
  Job
  General Manager – Automobile (Myanmar Based) Company - Alphasearch – Posted by Wai Yin Yeo
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Jun 2018
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Personal Assistant to Managing Director Company - Big Impact Media is a local IT based media and ad-tech company established in 2015. The company currently operates largest ad network in Myanmar, MyOpenAds and several popular media websites including digitaltimes.com.mm, buzzy.com.mm, pyawsayar.net and a few others. The company is the only ad-tech in Myanmar possessing RTB advertising platform. Digital Minds Marketing Agency are part of Big Impact Media which is the only one certified Google Partner in Myanmar by Google. The Agency provide end to end digital marketing solutions from consulting and strategy solution to managing entire digital brand presences. The company is growing from rapidly year on year. The company is now strengthening the core development team for its ad-tech, media business and is now hiring. – Posted by myopenads
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Jun 2018
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Warehouse Manager Company - Myanmar Access Co., Ltd – Posted by maymyanmaraccess
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Jun 2018
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Service & Spare Parts Manager Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jun 2018
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Service & Spare Parts Manager Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jun 2018
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Legal Manager for FMCG Company ( 20-25 Lakh) Alliance Aim – Posted by Alliance Aim
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  30 May 2018
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Job Vacancy norrisoneal – Posted by roberson
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 May 2018
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Spare Parts Manager Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 May 2018
 17. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jsdkjwekj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 May 2018
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Project Coordinator SolaRiseSys – Posted by SolaRiseSys
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  8 May 2015
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Coordinator M/F (1) Post SolaRiseSys – Posted by SolaRiseSys
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  10 Feb 2015
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Executive Assistant to Managing Director/ Director M/F(1) Post SolaRiseSys – Posted by Lin Naung
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  10 Feb 2015