သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Manufacturing Jobs RSS Feed Manufacturing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Technician Company - Technician – Posted by maymyanmaraccess
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Administrator Company - Myanmar Access – Posted by maymyanmaraccess
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Quality Assurance Manager (FMCG) Company - MyanmarAccess – Posted by maymyanmaraccess
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Sep 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Plant Production Manager Company - MyanmarAccess – Posted by maymyanmaraccess
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Sep 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Supervisor – Female (for furniture Co.,) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Sep 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Quality and Production Manager – (Apparel & Gear) M/F For Foreign Garment Industrial Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Sep 2017