သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Manufacturing Jobs RSS Feed Manufacturing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Brand Manager, M/F – For FMCG Co., URGNT! Company - Achiveve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Head Carpenter Male (1) Post Company - Talent Hub Agency – Posted by Talent Hub in Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Chinese Translator Company - Myanmar Jackway Packaging Co., Ltd. – Posted by jackway
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Admin Officer Company - Myanmar Jackway Packaging Co., Ltd. – Posted by jackway
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Jan 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Chinese Translator (Male/Female) 1 Post IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD. – Posted by iidamyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Dec 2016
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant (Female – 1Post) IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD. – Posted by iidamyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Dec 2016
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Quality Controller (Male/Female) 2 posts IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD. – Posted by iidamyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Dec 2016