သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Manufacturing Jobs RSS Feed Manufacturing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  basket hold trolley factory Company - basket hold trolley factory – Posted by momu317
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  12 Dec 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Engineering Manager_Mechanical Company - JFE Meranti Myanmar – Posted by JFE Meranti Myanmar
  Location
  Yangon RegionMyanmar (Burma)
  Date Posted
  26 Nov 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Maintenance Manager Company - JFE Meranti Myanmar – Posted by JFE Meranti Myanmar
  Location
  Yangon RegionMyanmar (Burma)
  Date Posted
  26 Nov 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Brand Executive Golden ICT Solutions – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Nov 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Cloth Patch factory Cloth Patch factory – Posted by hdjk98
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Nov 2018
 6. Type
  Contract
  Job
  Post Anchor Center Fix Post Anchor Center Fix – Posted by hdjk98
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Nov 2018
 7. Type
  Contract
  Job
  cheap Sports Football Synthetic Grass Lawn cheap Sports Football Synthetic Grass Lawn – Posted by hdjk98
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Nov 2018