သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Media & Advertising Jobs RSS Feed Media & Advertising Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Advertising & Promotion Executive M(1) Post Idays – Posted by Idays
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Jul 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development & Marketing executive Empress Garment & Advertising Agency – Posted by Empress
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jul 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer ADK Myanmar Company Limited – Posted by Rose
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jul 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Media Supervisor Aung Kanbo Telecommunication Co.,Ltd – Posted by Aung Kanbo Trading
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Jul 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Account Executive, Client Service Team ADK Myanmar Company Limited – Posted by Rose
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  29 Jun 2017