သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Media & Advertising Jobs RSS Feed Media & Advertising Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Freelance
  Job
  Video Animation ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ Company - Egalite Marketing Pte. Ltd. – Posted by Ayemyathida
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  3D Animator (Cinema 4D, After Effect) Company - iD Creative Solutions – Posted by iD creative solutions
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Senior DESIGNER with VIDEO EDITING capabilities Company - iD Creative Solutions – Posted by iD creative solutions
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Graphic Designer Company - iD Creative Solutions – Posted by iD creative solutions
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jan 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Graphic Designer (Trainee) Company - iD Creative Solutions – Posted by iD creative solutions
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Jan 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Manager ( For Foreign Advertising Agency / With Attractive Salary ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Jan 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Manager ( For Foreign Advertising Agency / With Attractive Salary ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Jan 2017
 8. Type
  Contract
  Job
  Multimedia Designer / Content Writer Company - KVE Holdings Private Limited – Posted by KveHoldings
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Jan 2017